Pulje på 245 millioner kroner til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen er fordelt på 31 kommunale projekter.

De 31 projekter skal udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne bliver der også set på, hvordan man kan reducere unødvendige dokumentationskrav, sådan at der kan frigives mere tid til borgerne.

Midlerne er en udmøntning af finanslovsinitiativet om omsorg og nærvær i ældreplejen fra finanslovsaftalen for 2020 og indebærer en årlig tilførsel på 125 millioner kroner i 2020 og 2021 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. I 2020 og 2021 udmøntes 122,5 millioner kroner årligt som en ansøgningspulje.

I alt modtog Sundhedsstyrelsen 61 projektansøgninger til et samlet beløb på 446,3 millioner kroner. Efter en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, er puljens i alt 245 millioner kroner nu fordelt på 31 projekter.

Kunstig intelligens i ældreplejen
En af de kommuner, der har fået midler, er Thisted Kommune. Her skal man undersøge, teste og afprøve, hvorvidt kunstig intelligens kan lette medarbejdernes dokumentationsbyrde og dermed frigive tid til pleje og omsorg af ældre borgere.

Projektet skal også undersøge og teste, hvordan Thisted Kommune kan levere en mere tværfaglig og sammenhængende rehabiliteringsindsats, hvor borgernes livskvalitet og selvbestemmelse er mere i fokus.

Bestyrelser og brugerpaneler i ældreplejen
I Brønderslev Kommune vil man styrke omsorg og nærvær på plejecentre ved at gentænke kvalitetsarbejdet gennem etablering af bestyrelser og brugerpanel, som sammen med medarbejderne sætter retningen og rammerne for den lokale kvalitet, og hvordan det skal implementeres.

Projektet går blandt andet ud på at introducere bestyrelser på alle kommunens plejecentre, hvor beboere, pårørende og civilsamfundet skal inddrages i ledelsen, driften og kvalitetsudviklingen på plejecentrene.

Der bliver også etableret tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre, som arbejder med datadrevet kvalitet med udgangspunkt i kvalitative og kvantitative indikatorer, ligesom der etableres et brugerpanel, som er med til at kvalitetsudvikle og sikre den rette kvalitet.

Selvkørende teams
I Syddjurs Kommune har man med afsæt i den hollandske Buurtzorg model udviklet et projekt, der skal styrke omsorg og nærvær i ældreplejen ved at implementere selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Hertil vil man optimere eksisterende dokumentationsprocesser ved at styrke medarbejdernes kompetencer i at lave faglige vurderinger, som visitationen kan anvende til gavn for den enkelte ældre.

Rum til at tale om oplevelser
Hørsholm Kommune søsætter et projekt, hvis formål er at udvikle bedre relationer og skabe bedre forudsætninger for, at borgere og pårørende bliver mødt ligeværdigt og med mulighed for endnu mere medbestemmelse i omsorgsarbejdet.

Det skal blandt andet foregå ved at udvikle og skabe rum til at tale om og handle på de oplevelser, som borgere og pårørende har i hverdagen, fx ved at udvikle og afprøve feedbackmøder samt videreudvikle arbejdet med livshistorier.

Disse kommuner har fået midler til projekter til at styrke omsorgen og nærværet i ældreplejen

Billund, Brønderslev, Esbjerg, Frederiksberg, Gentofte, Greve, Haderslev, Herning, Holbæk, Holstebro, Hørsholm, Ikast-Brande, Jammerbugt, Kalundborg, Kerteminde, Kolding, København, Middelfart, Randers, Struer, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Thisted, Varde, Vejle, Viborg, Vordingborg, Aalborg og Aarhus

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der også er en beskrivelse af de enkelte projekter.