Danske Ældreråd tilbyder i efteråret 2022 regionale temadage om sundhedsområdet i Danmark.

Temadagene henvender sig til alle ældrerådsmedlemmer, der ønsker at få inspiration til, hvordan ældrerådene kan arbejde med sundhedspolitiske emner lokalt.

På temadagene vil vi blandt andet sætte fokus på:

  • Hvordan er sundhedsvæsenet organiseret i Danmark, og hvilken rolle spiller det kommunale sundhedsvæsen?
  • Hvad betyder de nye sundhedsklynger for kommunerne og for borgerne?
  • Hvordan kan ældrerådene understøtte sundhedspolitiske tiltag i kommunerne?

Sundhedspolitisk konsulent Anja Bihl-Nielsen står for afviklingen af dagen i samarbejde med medlemmer af bestyrelsen i Danske Ældreråd. Der vil være oplæg fra en kommunal chef eller direktør, der fortæller om, hvordan kommunerne arbejder med det nære sundhedsvæsen og den nye klyngestruktur.

Læs mere og tilmeld jer her