Forårets temadage henvender sig til alle ældrerådsmedlemmer, der ønsker indblik i, hvordan man kan arbejde proaktivt med kommunikation og pressehåndtering og/eller er interesseret i, hvordan man kan arbejde med tilsyn og tilsynsrapporter.

Det kommer blandt andet til at handle om, hvordan man finder eller udvikler den gode historie? Hvordan man formulerer pressemeddelelser og debatindlæg skarpt efter journalistiske principper, og hvordan man kontakter og taler med journalister troværdigt og effektivt?

På dagen giver en chefredaktør/journalist fra et medie i regionen desuden indblik i sine arbejdsbetingelser, og hvorfor han/hun vælger at gå videre med nogle pressehenvendelser, mens andre ryger direkte i skraldespanden. Med sig har han/hun gode råd til, hvad man som ældreråd skal gøre for at komme igennem med sine budskaber.

Spot på tilsyn
Til slut stilles der skarpt på tilsyn og tilsynsrapporter – hvordan er reglerne om tilsyn, og hvordan kan man bruge tilsynene proaktivt i sin kommunikationen med kommunen og pressen? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret.

Efter temadagen (kl. 14:30) afholdes der valg til Danske Ældreråds bestyrelse (i ulige valgkredse).

Danske Ældreråd afholder temadage for landets ældre- og seniorråd i alle fem regioner:

  • Middelfart tirsdag d. 28. februar
  • Viborg onsdag d. 1. marts
  • Aabybro torsdag d. 2. marts
  • Ballerup tirsdag d. 7. marts
  • Ringsted onsdag d. 8. marts
Se programmerne her, hvor der også er mulighed for tilmelding