Astrid Krag (S) er ny ældreminister. Danske Ældreråd byder hende og hendes ambitioner for udviklingen af ældreområdet velkommen, og ser meget frem til samarbejdet.

Coronasituationen
På Facebook skriver Astrid Krag selv om sin nye opgave, at det her og nu handler om at få sårbare ældre trygt og sikkert igennem coronakrisen.

Astrid Krag har allerede i dag holdt sit første i partnerskabet på ældreområdet under covid-19, hvor Danske Ældreråd deltog.

På mødet redegjorde ministeren for situationen lige nu, og på Facebook skriver Astrid Krag sådan her:

– Vi står lige nu i en meget svær og alvorlig situation på landets plejehjem. De mest svækkede ældre har allerede fået det første vaccine-stik. Men smitten har nu fået fat alt for mange steder. Det skal vi have greb om. Vi skal have nedbragt smitten. Med kviktest af medarbejderne. Med besøgsrestriktioner, der virker. Og stor omsorg for de ældre, der har været isoleret i lang tid nu. Vi må ikke snuble nu, så tæt på målstregen.

Genoprette ældreplejen
Astrid Krag har fået til opgave at genoprette ældreplejen, skriver hun på Facebook.

– Hver dag bliver der leveret omsorgsfuld og dygtig pleje. På både plejehjem og i den enkeltes bolig. Vores dygtige velfærdsmedarbejdere leverer omsorg og pleje af høj kvalitet og med stor hjertevarme hver eneste dag.

– Men vi må også er ærlige om, på det er problemer. Ældreplejen er presset, efter at pengene i mange år ikke er fulgt med det stigende antal ældre. Mange steder løber mand for stærkt og bruger for meget tid på papirarbejde og bureaukrati. Og vi ved, at der er eksempler på en forrået kultur. Sidste sommer kom vi allesammen på fornavn med den 90-årige Else med demens, der blev udsat for en fuldstændig uværdig og uacceptabel behandling. Den slags må ikke ske. Det må og skal vi gøre bedre!, skriver hun.

Tid til nærvær og kvalitet
– Vi skal skabe meget mere nærhed i velfærden, så de dygtige fagfolk kan sikre bedre velfærd fremfor at være bundet af stive regler og proceskrav. Det handler om at skabe tid til nærvær og kvalitet i omsorgen og plejen af borgere.

Derefter henviser Astrid Krag til de tre kommuner, der med den nye velfærdsaftale skal sættes fri på ældreområdet, nemlig Middelfart, Viborg og Langeland.

– Når vi politikere tør lempe styringen, giver det friere rammer lokalt, så medarbejdere og ledere ude i de tre kommuner kan bringe deres faglighed i spil til gavn for de ældre borgere og pårørende.

Danske Ældreråd har i dag sendt en velkomsthilsen til Astrid Krag, som kan læses her