Sundhedsvæsenet som vi kender det i dag, er ikke stand til at håndtere fremtidens demografiske udfordringer. Derfor er der behov for store
strukturelle ændringer.

Det fremgår af en ny analyse, som Sundhedsstrukturkommissionen har udarbejdet i forbindelse med kommissionens sundhedstopmøde den 8. december 2023.

Analysen sætter fokus på problemerne med, at der i dag er et uklart ansvar for det samlede patientforløb, at der mangler sammenhæng i de patientforløb, som går på tværs af sygehus, kommune og almen praksis, og at der er stor geografisk ulighed i fordeling af sundhedstilbud.

– Analysen viser, at der er store udfordringer med fragmenterede patientforløb og ulighed. Disse udfordringer vil vokse sig større i fremtiden, hvis ikke vi ændrer kurs og gør tingene markant anderledes, siger Sundhedsstrukturkommissionen formand Jesper Fisker.

– Vi kan ikke rekruttere os ud af problemerne, og vi kan ikke blive ved med at kræve af patienterne, at de selv er ansvarlig for at skabe sammenhæng i deres forløb. Skrøbelige og ældre patienter kan få bedre hjælp i det nære sundhedsvæsen, hvor de kan blive længst tid i eget hjem. Det er helt afgørende, at vi udvikler vores nære sundhedsvæsen, så det er rustet til fremtiden, understreger han.

I 2045 kan man forvente 40 procent flere patienter med kontakt til alle dele af sundhedsvæsenet. Ifølge Sundhedsstyrelsen vil en stor andel af disse patienter have gavn af et helhedsorienteret tilbud forankret i det nære sundhedsvæsen, frem for at ansvaret for deres forløb er spredt ud på flere aktører.

Samtidig viser analysen, at der i løbet af de sidste 20 år er ansat 68 procent flere læger på sygehusene, men kun 21 procent flere i almen praksis.

I Danmark går en markant større andel af sundhedsudgifterne til sygehusvæsenet sammenholdt med andre lande. Udviklingen i det nære sundhedsvæsen er altså ikke fulgt med befolkningsudviklingen.

Desuden sætter analysen fokus på geografisk ulighed i sundhed. Behovet for sundhedsydelser varierer på tværs af landet, og flere steder følger udbuddet af sundhedstilbud ikke med. Særligt i Region Sjælland og Nordjylland er der store udfordringer med lægedækningen.

Analysen kan læses her

De tre største strukturelle problemer

Kommissionens vurdering af de tre væsentligste strukturelle problemer, er kendetegnet ved, at de vil forværres af den demografiske udvikling, som bliver stadig mere påtrængende år for år.

  • Uklart ansvar for det samlede patientforløb
    Der mangler samlet ansvar for og sammenhæng i de patientforløb, som går på tværs af sygehus, kommune og almen praksis.
  • Ubalance mellem det nære og det specialiserede sundhedsvæsen
    Ændringer i sygdomsbilledet kræver en ny prioritering af indsatser i det nære sundhedsvæsen.
  • Skæv fordeling af sundhedstilbud
    Behovet for og adgangen til sundhedstilbud varierer på tværs af landet.

Læs også Danske Ældreråd sender anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen