Danske Ældreråd er klar med en ny håndbog om ældrerådsarbejde. I håndbogen kan formænd og ældrerådsmedlemmer blandt andet læse, hvordan man som nyvalgt ældreråd organiserer sig, hvordan man forbereder ældrerådsvalg, hvad der kendetegner det gode høringssvar og meget mere.

Håndbogen beskriver de lovgivningsmæssige rammer for ældrerådsarbejdet, ligesom der gives eksempler på, hvordan man som ældreråd kan gribe arbejdet an i praksis. De forskellige kapitler kan læses uafhængigt af hinanden, og håndbogen kan bruges som et opslagsværk.

Danske Ældreråd har udarbejdet en håndbog i ældrerådsarbejde for at samle den mest nødvendige information ét sted. Ambitionen er, at både nye og garvede ældrerådsmedlemmer får gavn af den.

Den nye håndbog kan læses her:

Indhold

Kort om ældreråd  3

Ældrerådets formål og ansvar   4

Ældrerådets opgaver   5

Valg til ældrerådet 10

Formelle rammer for ældrerådets arbejde 14

Ældrerådets lokale samarbejdsflader 19

Ældrerådets synlighed  21