Selvom dosispakket medicin kan øge patientsikkerheden og frigøre ressourcer til andre opgaver, er det langt fra alle kommuner, der udnytter potentialet.

Det viser en ny opgørelse over udviklingen i dosispakket medicin, som KL har lavet. Ifølge den er der meget stor kommunal variation i andelen af borgere på 75+ år, der er på dosispakket medicin: fra under 1 procent i den kommune med færrest brugere til 17 procent i den kommune med flest.

Der er ikke tydelige geografiske mønstre i hvilke kommuner, der har henholdsvis høj og lav andel brugere af dosispakket medicin. Der er dog en tendens til, at andelen er højere i Jylland end på Fyn og Sjælland.

Ifølge opgørelsen er der aktuelt 49.000 brugere af dosispakket medicin per måned i hele landet, og over halvdelen er over 75 år. Det svarer til, at 4,6 procent af alle 75+ årige får dosispakket medicin.

Vurdereingen er, at hvis blot 70-75 borgere, der modtager hjælp fra kommunen til medicindispensering, overgår til dosispakket medicin, kan kommunen spare et årsværk.

Læs opgørelsen her