Kommunerne budgetterer med stigende serviceudgifter på ældrerådet, men der bruges færre penge per ældre, viser en ny gennemgang af kommunale budgetter, som Vive har gennemført.

Økonomiaftalen for 2021 mellem KL og Regeringen gav mulighed for, at kommunernes serviceudgifter kunne stige med 1,5 milliarder kroner i forhold til 2020.

De offentliggjorte budgetter for 2021 viser, at kommunerne har udnyttet denne mulighed og samlet set budgetterer med serviceudgifter på 267,5 milliarder kroner i 2021. Ud over det økonomiske løft, som økonomiaftalen giver, stiger serviceudgifterne også som følge af nye opgaver til kommunerne.

Stigningen i serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at befolkningstallet stiger. Opgør man serviceudgifterne per indbygger, budgetterer kommunerne samlet set med at bruge små 60 kroner mere per indbygger i 2021 end i 2020. 2021 er samtidig det tredje år i træk, hvor kommunerne budgetterer med stigende serviceudgifter per indbygger

Den generelle stigning i kommunernes servicebudgetter per indbygger fra 2020 til 2021 dækker dog over betydelige udsving mellem de enkelte serviceområder og målgrupper.

Færre penge per ældre
Opgør man udgifterne per borger i målgruppen, viser kommunernes budgetter samlet set mindre stigninger på folkeskoleområdet og området for børn og unge med særlige behov. Modsat budgetterer kommunerne med færre midler per potentiel bruger til børnepasnings- og ældreområdet – og ikke mindst kultur-/fritids- og vejområdet.

Det procentvise fald på 0,2 procent på ældreområdet per 65+-årig fra 2020 til 2021 dækker over, at de samlede udgifter på ældreområdet er budgetteret til at stige med 750 millioner kroner, svarende til en stigning på 1,5 procent. Men da der samtidig er kommet flere ældre, betyder det, at udgiften opgjort per 65+-årig falder.

Læs Vives opgørelse her

Svære økonomiforhandlinger i vente

KL har bebudet, at de vil møde op til de kommende økonomiforhandlinger med krav om et mærkbart løft af servicerammen i 2022. Finansministeren nedtoner forventningerne.

– Når vi så til sommer går til økonomiforhandlinger, så bliver det en forhandling, der skal skabe et løft af økonomien efter corona. Vi har så meget, vi gerne vil videre med. Vi har store ambitioner for udviklingen af de kommunale velfærdsløsninger. Det glæder vi os til at drøfte med regeringen, lød det fra KLs formand Jacob Bundsgaard på Kommunalpolitisk Topmøde, som netop har været afholdt.

Kommunerne skal – ifølge finansministeren Nicolai Wammens udtalelser på KL-topmødet – dog ikke forvente at få mere end kompensation for demografien ved de kommende økonomiforhandlinger, oplyser NB Medier.