En ny undersøgelse af senest afholdte ældrerådsvalg i alle kommuner slår fast, at fremmødevalg på samme dag som kommunalvalg, giver en markant højere valgdeltagelse end både digitalt og brevstemmevalg. Alligevel afvikler kun 39 af kommunerne ældrerådsvalgene som fremmødevalg.

Mindst hvert fjerde år skal der afholdes valg til landets 98 ældreråd. Alle danskere, der er fyldt 60 år kan stemme, og dermed være med at sammensætte ældreråd, som skal sikre, at ældre får indflydelse på kommunernes ældrepolitik.

Der er imidlertid store forskelle på valgdeltagelsen på tværs af landet, viser den nye undersøgelse, der er gennemført af Danske Ældreråd.

I de kommuner, som afholdt ældrerådsvalgene som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget, var den gennemsnitlig stemmeprocent oppe på 63,8 procent. I de kommuner, hvor man anvendte digitale valg deltog i gennemsnit blot 31,8 procent af de stemmeberettigede. Mens de kommuner, hvor man brugte brevstemme som valgform fik en gennemsnitlig stemmeprocent på 43,7.

Hele 46 kommuner afholder ældrerådsvalgene som digitale valg eller brevvalg.


Hent kort her

– Det er et demokratisk problem, at man i næsten halvdelen af kommunerne afholder ældrerådsvalg på en måde, som giver lav valgdeltagelse. Kommunerne skal høre ældrerådene i alle spørgsmål, som har med ældre at gøre, før der træffes beslutning af kommunalpolitikerne. Det er derfor i alles interesse, at ældrerådene har et solidt mandat og repræsenterer borgerne i kommunen bedst muligt, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

Af undersøgelsen fremgår det, at valgdeltagelsen ved seneste ældrerådsvalg gennemsnitligt var 32,1 procent lavere i de kommuner, der afholdt valgene digitalt end i de kommuner, der afholdt valgene som fremmødevalg samme dag som kommunalvalg. Mens valgdeltagelsen ved brevvalg gennemsnitligt var 20,1 procentpoint lavere end ved fremmødevalg samme dag som kommunalvalg.

– Opskriften på en høj valgdeltagelse ved ældrerådsvalgene er at afholde valgene som fremmødevalg på samme dag som kommunalvalget. Gør man det, ser meget ud til, at man kan hæve stemmeprocenten med mellem 20-30 procentpoint. Danske Ældreråds klare anbefaling er derfor, at ældrerådsvalgene afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget, slutter Mogens Rasmussen.

Hovedkonklusioner for hele Danmark

 • Gennemsnitlige stemmeprocent alle valgformer 50,8 procent.
 • Gennemsnitlig stemmeprocent fremmødevalg 63,8 procent.
 • Gennemsnitlig stemmeprocent ved brevvalg 43,7 procent.
 • Gennemsnitlige stemmeprocent digitalt valg 31,8 procent.
 • 39 kommuner afholdt fremmødevalg samme dag som valg til kommunalbestyrelse.
 • 28 kommuner afholdt brevvalg.
 • 18 kommuner afholdt digitalt valg.
 • 1 kommune afholdt digitalt valg i kombination med fremmødevalg på anden dato som valg til kommunalbestyrelsen.
 • 12 kommuner afholdt fredsvalg.

Kommuner med højeste stemmeprocenter

 • Læsø: 76,9 procent (valgform: fremmøde)
 • Nordfyn: 73 procent (valgform: fremmøde)
 • Rebild: 70,5 procent (valgform: fremmøde)

Kommuner med laveste stemmeprocenter

 • Aarhus: 18,5 procent (valgform: digitalt/fremmøde på anden dato end valg til kommunalbestyrelsen, og på tre valgsteder)
 • Brøndby: 21,9 procent (valgform: digitalt)
 • Lyngby-Taarbæk: 22,9 procent (valgform: digitalt)

 

Undersøgelsen, der dækker det senest afholdte ældrerådsvalg i alle 98 kommuner i perioden 2016 – februar 2020, kan læses her