Nye teknologier er i stigende omfang centrale for, at kommunerne kan møde borgerne på nye måder og finde nye løsninger i den kommunale service. Også på ældreområdet er en lang række teknologier i drift i kommunerne. Det viser KL’s Teknologiradar for 2021.

Teknologiradaren er et digitalt værktøj, som viser forskellige teknologiers modenhed her og nu i kommunerne.

Radaren indeholder 27 teknologier fordelt på fire modenhedsstadier: KLAR, AFPRØV, HOLD ØJE og AFVENT.  Inderst i radaren ligger KLAR-teknologierne. De er teknisk modne og i drift i mange kommuner. Yderst ligger AFVENT-teknologierne. De er mindre teknisk modne og kun afprøvet i ganske få kommuner.

På ældre- og sundhedsområdet er det blandt andet videoløsninger, fysiske robotter og sensorer, der er særligt udbredte i kommunerne.

Når det gælder fysiske robotter, så er de særligt udbredt inden for velfærdsteknologi, for eksempel i forbindelse med tunge løft, rengøring og assistance til spisning.

Videoløsninger er bredt anvendt i kommunerne – både i mødet med borgerne og internt i kommunen. På ældreområdet handler det blandt andet om skærmbesøg hos ældre borgere. KL oplyser, at det giver stor værdi for mange borgere, idet de oplever en øget kvalitet i mødet med kommunen, og samtidig kan løsningerne reducere transporttid for både borgere og personale. Ligeledes kan videoløsninger benyttes til konsultationer med mobilitetshæmmede eller sygemeldte borgere.

Også sensorer er i drift i mange kommuner på sundheds- og ældreområdet. Sensorer er apparater, der kan registrere lyd, lys, bevægelse, temperatur med videre. Data indsamlet fra sensorer kan indgå i et automatiseret og intelligent system, hvor bestemte målinger fra sensorerne kan skabe indsigt eller udløse en given handling, for eksempel udluftning i en bygning eller alarm ved fald hos en ældre borger.

Du kan læse mere om teknologiradaren her, hvor der også er en oversigt over, hvor langt kommunerne er kommet med at tage de forskellige teknologier i brug på sundheds- og ældreområdet.