Videooptagelser fra det aarhusianske plejehjem Kongsgården er et skræmmende eksempel på omsorgssvigt i ældreplejen. Danske Ældreråd hilser det velkomment, at sundheds- og ældreministeren nu vil sætte området under lup og invitere til topmøde om retningen for fremtidens ældrepleje.

Ældrerådet i Aarhus Kommune har fulgt sagen fra Kongsgården tæt, hvor 90-årige Else svigtes af det plejepersonale, der er ansat til at passe på hende. Ifølge ældrerådet er sagen et resultat af manglende ressourcer og en forrået kultur.

– Sektoren er udsultet gennem flere år. Det giver stress, dårligt arbejdsmiljø, fortravlet personale, en hård og dårlig tone, og det smitter af på de pårørende og beboerne på plejehjemmene. Jeg er overbevist om, at det skyldes manglende ressourcer, siger Jan Radzewicz, formand for Aarhus Ældreråd.

Han understreger samtidig, at økonomi ikke gør det alene, men at manglende ressourcer bidrager til det, som han kalder for en forråelse af personalet:

– Det, vi har set på optagelserne, er jo ikke noget, der peger entydigt på manglende ressourcer. Der er flere personale tilstede på billederne, der er enige om at behandle beboeren dårligt, og det viser for mig at se, at der skal gøres noget ved kulturen. Det er ikke i orden at behandle en beboer sådan, siger Jan Radzewicz.

Danske Ældreråd deler ældrerådets analyse.

– Der er sket en udhulning af ældreområdet over flere år, hvor pengene ikke er fulgt med stigningen i antallet af ældre. Flere steder i landet ser vi eksempler på normeringer og kvalitetsstandarder, som ikke er forenelige med et godt og værdigt ældreliv, siger formand for Danske Ældreråd, Mogens Rasmussen.

Sagen fra Kongsgården har nu fået sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) til at invitere organisationer på området, borgere, pårørende og personale til topmøde om retningen for fremtidens ældrepleje.

– Vi er i Danske Ældreråd tilfredse med, at sundheds- og ældreministeren nu sætter området under lup. Det er der virkelig brug for. Og som repræsentant for landets folkevalgte ældreråd bidrager vi meget gerne med ideer og forslag til løsninger, afslutter Mogens Rasmussen.