Regeringen ønsker at lave en positivliste over basale hjælpemidler, som ældre kan få udleveret uden at skulle igennem en visitation. Det ser Danske Ældreråd som et skridt, der vil forbedre ældreplejen og styrke ældres selvbestemmelse.

– Vi ser det som et vigtigt skridt i retning af at give ældre borgere mere selvbestemmelse. I dag skal ældre gennem en lang visitationsproces for at kunne få eksempelvis en rollator eller toiletforhøjer. Det er alt for langsommeligt. Det er derfor kun godt, at man nu vil lave et nyt system, som udviser tillid til, at ældre borgere er de nærmeste til at vide, hvad deres behov er, siger Inger Møller Nielsen, formand Danske Ældreråd, og tilføjer:

– Det bliver interessant at se, hvilke hjælpemidler der kommer på positivlisten, og hvordan udspillet skal implementeres. Blandt andet skal det sikres, at ældre borgere stadig kan få nødvendig rådgivning, så de ved, hvordan hjælpemidlerne skal bruges.