Styrelsen for Patientsikkerhed har lanceret kampagnen “Tryg ældrepleje”, der sætter fokus på, at ældre og deres pårørende skal være trygge ved den pleje, den ældre modtager. Samtidig lancerer styrelsen en ny digital løsning, der gør det nemmere og hurtigere at indgive en bekymring, hvis der er forhold ved ældreplejen, man ikke er tryg ved.

Kampagnen “Tryg ældrepleje” er målrettet ældre, der modtager pleje på plejecentre eller i hjemmeplejen, deres pårørende eller medarbejderne.

Kampagnen udspringer af den politiske aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 (SSA21), hvor der blev afsat midler til en informationsindsats.

– Tusindvis af ældre får hver dag omsorg og pleje af de mange dygtige medarbejdere på plejehjem og i eget hjem. Men der er steder, hvor plejen ikke altid er, som den skal være. Det skal være trygt at blive ældre i Danmark, og man skal kunne regne med en ældrepleje af høj kvalitet. Derfor er det vigtigt, at man som ældre, pårørende eller medarbejder reagerer, hvis man oplever, at der er forhold, der ikke er i orden, siger Astrid Krag, social- og ældreminister.

Digital løsning
Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer til, at man i første omgang går i dialog med ledelsen eller kommunen, hvis man er bekymret for forholdene på plejecenteret eller i hjemmeplejen. Er der alligevel behov for at videregive en bekymring til styrelsen, er det nu blevet nemmere og hurtigere:

– Vi har lavet en ny digital løsning til indberetning af bekymringer. Den skal gøre det nemmere og hurtigere for de ældre, deres pårørende og medarbejderne at indgive en bekymring til Styrelsen for Patientsikkerhed i de situationer, hvor det er nødvendigt. Styrelsen vurderer alle indberetninger og handler på dem, hvor der er grundlag for det, siger Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den nye digitale løsning består i, at man kan indberette sin bekymring ved at udfylde en blanket med de relevante oplysninger på Styrelsens hjemmeside. Tidligere har man kun kunnet gøre det per mail eller per telefon.

KL kritiserer, at det er blevet nemmere
At det på den måde er blevet lidt nemmere for pårørende, ældre, medarbejdere og andre at afgive en bekymringshenvendelse, bliver skarpt kritiseret af KL. De kalder det en sladreordning og en ordning, der går imod regeringens intentioner om at gøre op med bureaukrati.

KLs formand Jacob Bundsgaard siger til Altinget, at ordningen genererer mere bureaukrati, fordi der er nogen, der skal administrere den, reagere og tage telefonen. Men det vil også føre til mere dokumentation ude i ældreplejen, hævder han:

– Medarbejdere er sårbare over for kritik, og derfor vil man i højere grad dokumentere det, man har gjort, så det kan indgå i en redegørelse på baggrund af

eventuelle klager eller bekymringer, siger han til Altinget.

Danske Ældreråd er ikke enig i kritikken
Danske Ældreråd er uenig i kritikken og hilser ordningen velkommen.

– Det er positivt, at det nu bliver lidt nemmere at indgive en bekymringshenvendelse. Muligheden har eksisteret i flere år – og har ført til, at tilsynet i flere tilfælde har rykket ud og hjulpet et plejehjem med at få fået rettet op på kritisable forhold, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

– Vi ser en stor værdi i, at borgere og pårørende har mulighed for at henvende sig til en uafhængig instans, hvis de oplever kritisable forhold, men ikke bliver hørt. Den mulighed skal ikke gemmes væk. Og vi kan ikke følge argumentet om, at en nemmere adgang i sig selv skulle føre til mere dokumentation i ældreplejen, fortsætter Inger Møller Nielsen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i Ældretilsynet lægges stor vægt på læring og kvalitetsudvikling hos ledelse og personalet i den plejeenhed, de besøger. De plejeenheder, der har haft et Ældretilsyn, er generelt meget tilfredse med tilsynsbesøgene. I den seneste statusrapport for Ældretilsyn kan man læse, at 86 procent af plejeenhederne svarer, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med det aktuelle tilsynsbesøg i deres plejeenhed.

Heller ikke FOA, som repræsenterer medarbejderne, mener, at ordningen vil føre til mere bureaukrati. Tværtimod hilser de ordningen velkommen.

Torben Hollmann, formand, social- og sundhedssektoren, FOA skriver i et indlæg på Altinget:

– Det er altafgørende for ældreplejen, at den ældre og pårørende har tillid til ældreplejen, og at de, når der er bekymringer, har mulighed for at få en uvildig myndighed til at kigge nærmere på det.

Videre lyder det:

– Vi har brug for en uvildig myndighed, der kigger kommunerne over skuldrene, og som kan bidrage med løsninger, hvis befolkningen skal bevare tilliden til ældreplejen – og frem for alt flytte ansvaret fra medarbejderne over til dem, der reelt har redskaberne til at gøre noget ved de udfordringer, den ældre oplever.