Det giver ingen mening, at sygepleje ikke er med i regeringens ældrereform, lød det fra rådmand i Odense Kommune Brian Dybro på Danske Ældreråds sundhedspolitiske konference, der blev afholdt dagen efter repræsentantskabsmødet.

Her var flere end 450 ældrerådsmedlemmer mødt op for at blive klogere på problemer og løsninger, som sundhedsvæsnet står over for.

Og et af de områder, der hurtigt kom i fokus, var regeringens ældrereform.

– Mit smil var meget stort, da regeringen begyndte at tale om faste teams og helhedspleje, for det er det, det hele handler om. Det er helt rigtigt for de ældre og særligt for de multisyge ældre. Og det er nøglen til at få flere til at uddanne sig og bliver på området, sagde rådmand Brian Dybro under dagens første oplæg og fortsatte:

– Men min begejstring var desværre begrænset, da jeg fik nærlæst ældreudspillet, for sundhedsområdet glimrer ved sit fravær både i ældreudspillet og i den endelige aftale. Det betyder også, at sygeplejerskerne ikke er en del af de faste teams, og det giver ingen mening.

Tæt på en fornærmelse
Rådmanden for ældre- og handicapforvaltning i Odense Kommune pegede på to grundlæggende problemer: der følger ikke nok penge med, og der bliver ikke taget hånd om de virkelige problemer.

– Når Lars Løkke siger, at han selv vil bestemme, hvornår han vil barberes, eller når det bliver sagt, at man skal bestemme om social- og sundhedshjælperne skal gøre rent som aftalt eller i stedet handle ind til at kunne lave pandekager til børnebørnene, så er det i mine øjne tæt på at være en fornærmelse. Både mod de ældre og deres pårørende, som i dag efterlyser mere tid i plejen, og mod de medarbejdere, der knokler for at få enderne til at hænge sammen, fortalte Brian Dybro, og uddybede:

– Virkeligheden er jo, at det overhovedet ikke handler om pandekager, barbering eller tid til at drikke kaffe. Derimod handler det om, at der skal være tid til at kunne lave de helt nødvendige indsatser på en ordentlig, værdig måde for de ældre, der i rigtig mange tilfælde er syge.

Sælger et glansbillede
Han henviste til, at 90 procent af plejehjemsbeboere i Odense Kommune får sygeplejefaglige ydelser efter sundhedsloven. Og 86 procent af dem, der får hjælp i kommunens hjemmepleje til personlig pleje, også får sygeplejefaglige ydelser efter sundhedsloven.

– De ældre, som kommunerne hjælper, er langt mere syge og svækkede end det glansbillede, som regeringen forsøger at sælge. Derfor bliver regeringens eksempler på at give den ældre mere selvbestemmelse noget søgte. Og derfor giver det ikke mening, at sundhed ikke er en del af den nye ældrereform, fortalte rådmanden.

Behov for ny organisering
Skal vi imødekomme nogle af de virkelige problemer, skal vi ifølge Brian Dybro tænke ældreområdet og sundhedsområdet meget tættere sammen. Det kræver en ny form for organisering.

– Noget af det der slog mig, da jeg startede som rådmand, var, at man i det her land har lavet en ekstrem effektiv hjemmepleje. Man møder ind om morgenen, tager ud på besøg, måske lige ind og spise en frokost, og så afsted igen, og så har man fri. Og hvornår er det så, at man skal få tid til det vigtige tværfaglige samarbejde? Det er en fuldstændig håbløs måde at organisere et af de vigtigste velfærdsområder, fortalte han.

I Odense har man derfor, ligesom mange andre steder, startet et projekt med faste tværfaglige teams. Her arbejder social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, sygeplejersker og rehabiliteringsrådgivere tæt sammen om den samme gruppe af ældre. Og så har medarbejderne fået tre timer om ugen til tværfagligt samarbejde.

– Der er brug for flere fagligheder, hvis vi skal støtte den multisyge ældre. Vi kan som kommune ikke lave en god ældrepleje alene, der er brug for et stærkt samarbejde på tværs af sektorer.

– Mit budskab til Sundhedsstrukturkommissionen er: Lad for guds skyld være med at røre ved den kommunale sygepleje. Det vil være en bombe under de faste tværfaglige teams, hvis man fjerner den fra kommunerne. Og ikke nok med det, så vil det få katastrofale følger for kvaliteten og kontinuiteten hos de mange syge ældre, der i dag får hjælp af den kommunale sygepleje, sagde Brian Dybro.