Danske Ældreråd opfordrer kraftigt til, at det i en kommende politisk aftale om ældrereformen direkte skrives ind, at parterne har en målsætning om, at sygeplejen skal integreres i helhedsplejen. Og at regeringen vil præsentere en model for netop det, når Sundhedsstrukturkommissionen har afrapporteret.

Desuden finder Danske Ældreråd det manglende fokus på forebyggelse i udspillet til ældrereform bekymrende. Derfor mener Danske Ældreråd, at der i ældreloven skal indskrives en forpligtelse for kommunerne til at tilbyde forebyggelse til ældre, før plejebehovet opstår.

Læs mere i dette indlæg på Seniormonitor