Regeringen vil give syv kommuner fuldstændig frihed på tre velfærdsområder, så kvaliteten kan hæves. Viborg, Middelfart og Langeland Kommune får frihed til at eksperimentere på ældreområdet.

I statsministerens åbningstale i tirsdags lancerede Mette Frederiksen (S) et nyt initiativ, hvor syv kommuner får frihed til at sætte medarbejdere og ledere fri af bureaukrati og regulering på skole, dagtilbud og ældreområdet. Tre af de syv kommuner – Viborg, Middelfart og Langeland – får frihed til at tilrettelægge ældreområdet, som de vil.

– Nu foreslår vi noget, der er endnu mere vidtgående – noget, vi ikke har prøvet før. Jeg indrømmer, det er en lidt vild ide. Regeringen vil give syv danske kommuner fuldstændig frihed på et udvalgt velfærdsområde, sagde Mette Frederiksen, og tilføjede.

– De syv borgmestre – de skal nu bede deres byråd og kommunalbestyrelser om opbakning til at sætte den enkelte dagpleje, børnehave, skole, hjemmeplejeenhed eller det enkelte plejehjem fri fra kommunale regler og krav om dokumentation.

– Jeg vil bede jer her i salen om opbakning til det samme. At vi sætter de syv kommuner fri af den lovgivning og statslige regulering, de normalt er underlagt. For hvis det skal virke, så skal vi turde gå hele vejen. Vi må også fjerne regler, som vores partier har kæmpet for at få indført, lød det fra statsministeren.

Forslaget kræver endelig godkendelse af Folketinget og de pågældende kommuners kommunalbestyrelser. Herefter skal forsøget strække sig over tre år.

Danske Ældreråd hilser initiativet velkommen og vil følge arbejdet tæt i samarbejde med ældrerådene i Viborg, Middelfart og Langeland.

Statsministerens åbningstale kan læses her