Efter mere end et år, hvor corona havde gjort det umuligt at afholde repræsentantskabsmøde, kunne Danske Ældreråd den 16. juni endelig igen slå dørene op. Næsten 200 ældrerådsmedlemmer fra hele landet var samlet i Odense Congress Center.

På dagen blev der blandt andet budt velkommen til Danske Ældreråds nye formand, Inger Møller Nielsen, vedtaget en kontingentstigning samt en fælles udtalelse med en opfordring til, at alle kommuner udarbejder en ældreboligstrategi.

Social- og ældreminister Astrid Krag indledte dagens program med at give sit og regeringens syn på, hvordan tilliden til ældreplejen kan blive genoprettet. Budskabet var, at forudsætningen for en tryg og værdig ældrepleje er økonomi, faglighed og frihed.

Ministeren gav i forbindelse med et spørgsmål fra salen desuden udtryk for, at hun ser nogle spændende perspektiver i Danske Ældreråds ønske om at kunne holde valg til ældreråd som fremmødevalg, og at hun sammen med indenrigs- og boligministeren er ved at kigge på Danske Ældreråds konkrete forslag om en lovændring.

Afgående formand Mogens Rasmussen kiggede i sin mundtlige beretning tilbage på en periode som i høj grad har været præget af corona, og hvor Danske Ældreråd blandt meget andet har været optaget af at fastholde og udvikle støtten til ældrerådene.

Den mundtlige beretning kan læses her

I den efterfølgende debat var der ros til Danske Ældreråd for arbejde med at opnå politisk opbakning til at ændre lovgivningen, så valg til ældreråd skal afholdes som fremmødevalg samme dato som valg til kommunalbestyrelsen. Der var samtidig en opfordring til Danske Ældreråd om, at have mere fokus på brugerbetaling i det nære sundhedsvæsen, særligt da der er en national sundhedsaftale på vej.

Brugerbetaling blev også taget op under debatten om mærkesagerne. En taler foreslog, at det i mærkesagen om ”Et nært sundhedsvæsen med kvalitet og sammenhæng for borgerne” blev tilføjet, at flere opgaver og krav til kvaliteten i det nære sundhedsvæsen skal følges af den nødvendige finansiering ”og ske uden brugerbetaling for borgerne”.

Dagen blev rundet af med, at afgående formand Mogens Rasmussen takkende den afgående bestyrelse og inviterede den nyvalgte på scenen. Den nyvalgte formand Inger Møller Nielsen takkede Mogens Rasmussen for hans store arbejde de foregående år.

Læs mere om repræsentantskabsmødet i referatet, som kan hentes her