Bedre udnyttelse af teknologi og digitale løsninger samt skabelse af attraktive arbejdspladser med fokus på kerneopgaven. Det er nogle af de anbefalinger, som Robusthedskommissionen præsenterer, og som Danske Ældreråd hilser velkomne.

Robusthedskommissionen har udarbejdet 20 anbefalinger til konkrete tiltag, som skal sikre mere personale med mere tid til den borger- og patientnære kerneopgave på sundheds- og ældreområdet.

Danske Ældreråd er glade for, at der nu er et godt afsæt for, at der kan blive taget skridt til at skabe de nødvendige, omfattende forandringer, der er afgørende for at fremtidssikre sundhedsvæsenet.

– Vi hæfter os ved, at anbefalingerne ikke kun adresserer problemerne i sundhedsvæsenet, men også problemerne i ældreplejen. Dette er positivt og absolut nødvendigt, da de to områder ofte er tæt sammenkoblet, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

Fokus på bedre udnyttelse af teknologi
Danske Ældreråd finder det også positivt, at rapporten lægger vægt på forbedret udnyttelse af teknologi.

Rapporten peger ganske rigtigt på det problematiske ved, at der i dag spildes ressourcer på at udvikle de samme løsninger på tværs af regioner og kommuner. Og at der allerede findes arbejdskraftbesparende teknologier med dokumenteret effekt, som ikke implementeres.

En af årsagerne er, at der er uklarhed om, hvad der bør løses på henholdsvis nationalt og lokalt niveau, ligesom der mangler rammer for implementering af digitale løsninger på tværs af sundhedsvæsenet.

– I Danske Ældreråd er enige i, at der skal gøres meget mere for at få udbedt de gode løsninger i storskala. Ikke kun fordi teknologierne kan frigøre ressourcer, men også fordi de for mange ældre borgere opleves som en serviceforbedring – for eksempel, fordi de giver større frihed i hverdagen, fortæller Inger Møller Nielsen.

Hun understreger samtidig, at når det kommer til velfærdsteknologier, der berører borgerne direkte, skal det altid være muligt for at sige nej. Borgernes ønsker og behov bør altid være den afgørende faktor for udbredelsen af den borgernære teknologi.

– Selvfølgelig er det vigtigt, hvis teknologien kan frigøre ressourcer, men hvis ikke borgerne er med, vil det være en stor barriere for at få udredt teknologien i storskala, siger Inger Møller Nielsen.

Attraktive arbejdspladser med fokus på kerneopgaven
Et andet fokusområde i rapporten er, at visse områder inden for sundhedsvæsenet og ældreplejen oplever udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet. Dette hænger blandt andet sammen med en oplevelse af manglende tid til kerneopgaven. De områder, hvor der er mangel på personale, er samtidig karakteriseret ved komplekse patienter og en høj grad af aften-, natte- og weekendarbejde.

Derfor peger Robusthedskommissionen på en række indsatser, der skal skabes nogle mere attraktive arbejdspladser, hvor der er bedre tid til løsningen af kerneopgaven.

Blandt andet skal vagtarbejdet udtyndes og deles mellem flere, kompetencer fra udlandet skal bruges bedre og stillinger og karriereveje skal være forankrede i det patient- og borgernære arbejde. Det skal også være mere attraktivt at gå op i tid, ligesom ledelseskvaliteten skal styrkes.

Det glæder Danske Ældreråd, at Robusthedskommissionen peger på en bred palet af initiativer.

– Rekrutteringsudfordringerne er så massive, at man bliver nødt til at få mange løsninger i spil. Det kræver, at man blandt andet ser fordomsfrit på bedre brug af udenlandsk arbejdskraft, og at man styrker den faglige ledelse. God ledelse og et godt arbejdsmiljø hænger tæt sammen, siger Inger Møller Nielsen.

Robusthedskommissionen rapport kan downloades her