Fra stort set alle ældreråd lyder der ros til kommunernes coronahåndtering.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Danske Ældreråd har gennemført. I undersøgelsen peger ældrerådene blandt andet på, at personalet har vist sig enestående til at tilpasse sig den nye situation, at kommunerne har været gode til at informere borgerne og de steder, hvor der har været smitte, har man været god til at inddæmme den.

Danske Ældreråd er glade for, at der tegner sig et generelt positivt billede af kommunernes coronahåndtering.

For selvom coronasituationen fortsat skaber store problemer på ældreområdet, og der er eksempler på, at ældre får frataget deres rettigheder på plejehjem, hører det med til historien, at der bliver gjort et stort arbejde i kommunerne – ikke mindste blandt plejepersonalet – for at håndtere den nye situation bedst muligt.

Det hører også med til historien, at ældre borgere har været rigtigt gode til at passe på sig selv og hinanden for at undgå corona. Det skal vi blive ved med. Men da smittetrykket er lavt, er tiden er også inde til, at ældre kommer ud af isolationen.

På vej mod en genåbning
Derfor hilser Danske Ældreråd det velkomment, at reglerne for plejehjemsbesøg nu er blevet lempet. Der kan nu ikke længere fastsættes forbud mod besøg på udearealer, og der bliver mulighed for at få besøg indendørs i beboerens egen bolig af 1-2 faste besøgspersoner, hvis besøget ikke kan foregå udendørs.

Vi forventer, at de nye retningslinjer snart bliver fulgt op af yderligere tiltag, og at det er slut med at kunne læse om eksempler på plejehjem, der opfinder deres egne, særligt strenge besøgsrestriktioner, som fratager ældre deres basale rettigheder. Det er for eksempel ikke acceptabelt, hvis plejehjemsbeboere ikke må gå ture med deres pårørende på egen hånd, eller hvis besøg skal overvåges af en medarbejder.

Vi hilser det velkomment, at ydelser til borgere i eget hjem nu i stort omfang genetableres. Det er vigtigt, at den personlige og praktiske hjælp, dagcentertilbud, tilbud om genoptræning, aflastningstilbud og andre tilbud til ældre kommer tilbage i gear de steder, hvor hjælpen har været reduceret.

Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvad der venter ældreområdet efter corona. Kommer der besparelser, eller vil der blive tilført flere penge?

Ny økonomiaftale
Noget af svaret fik vi for et par uger siden, da regeringen og KL indgik en økonomiaftale, der giver kommunerne 1,5 milliarder kroner mere til velfærd næste år. Kommunerne kompenseres heldigvis for deres coronarelaterede udgifter, men i Danske Ældreråd vurderer vi, at de ekstra penge ikke nødvendigvis fører til serviceforbedringer på ældreområdet i alle kommuner.

Med sidste års økonomiaftale fik kommunerne et løft på 1,7 milliarder kroner til velfærd, men alligevel sparede flere på ældreområdet. Det fremgår af beregninger fra Sundheds- og Ældreministeriet, der blev offentliggjort i marts.

Her kan man se, at flere end en fjerdedel af kommunerne budgetterer med færre udgifter til ældreområdet i 2020 sammenlignet med 2019. Afhængig af, om der ses på kommunernes brutto- eller nettoudgifter, så er det mellem 26 og 40 kommuner, der budgetterer med besparelser på ældreområdet i 2020 sammenlignet med året før.

Jeg kan kun opfordre til, at man som ældreråd kigger på beregningerne for sin kommune og vurderer dem i forhold til den demografiske udvikling i kommunen. For tallene understreger ikke alene, at der et stort behov for, at pengene følger med stigningen i antallet af ældre. De understreger også behovet for, at kommunerne anvender realistiske demografimodeller til at vurdere det fremtidige ressourcebehov på ældreområdet.

Mogens Rasmussen
formand

Beregningerne for hver enkelte kommune kan læses her

Læs også ”Danske Ældreråd efter økonomiaftale: Vi frygter fortsat udhuling af ældreområdet”