Efter måneders ventetid præsenterede regeringen onsdag morgen på et pressemøde i Statsministeriet deres udspil til en sundhedsreform.

Udspillet indeholder både større forandringer af styringen af sundhedsvæsenet og mere konkrete forslag om blandt andet patientrettigheder. Med udspillet lægger regeringen op til en helt ny organisering af sundhedsvæsenet:

Ny struktur for sundhedsvæsnet
Det umiddelbart mest opsigtsvækkende ved udspillet er forslaget om afskaffelse af de 205 regionrådspolitikere, som skal erstattes af 5 sundhedsforvaltninger; som altså ikke er politisk ledet med administrativt og organisatorisk. De 5 nye sundhedsforvaltninger skal fortsat være placeret i de 5 regionsbyer, Viborg, Vejle, Ålborg, Sorø og Hillerød. Statsminister Lars Løkke Rasmussen oplyser, at han gerne ser, at de siddende regionrådsformænd sætter sig i spidsen for de 5 sundhedsforvaltninger.

Desuden skal der oprettes 21 sundhedsfællesskaber omkring landets 21 akutsygehuse. I sundhedsfællesskaberne skal sygehuset, områdets praktiserende læger og fire-fem kommuner samarbejde om patienterne.

Til at strukturere hele sundhedsvæsnet på nationalt plan, skal der oprettes et helt nyt Sundhedsvæsen Danmark, som skal have hovedsæde i Århus.

Rammen for sundhedsvæsnet skal således bestå af regeringen, Sundhedsvæsen Danmark, de 5 sundhedsforvaltninger og 21 sundhedsfælleskaber.

Konkrete forslag i Sundhedsreformen
På det konkrete plan vil regeringen med reformen sikrer, at der i 2025 skal være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser. Det skal især gælde for patienter med diabetes, hjertekarsygdomme, muskel-skelet sygdomme, angst, depression og lungesygdommen KOL, og disse Kronisk syge patienter skal i langt højere grad behandles hos læger i lokale kommunale sundhedshuse og hos de praktiserende læger.

Regeringen vil øge det nationale sundhedsbudget med 6. mia. kr. og en god del af disse skal tilføres som flere penge og medarbejdere til kommunerne og de praktiserende læger.

Af andre initiativer fremhæver statsministeren, at sygehuse får pligt til at sende patienter videre til behandling et andet sted, hvis sygehusene ikke kan tilbyde behandling inden for fristen på 30 dage.

Patientvejledningen skal også forbedres. Og det skal blandt andet ske ved hjælp af ét samlet landsdækkende patientnummer, som man kan ringe til for at få vejledning og hjælp. Det eksisterende 112 til livstruende situationer bibeholdes.

Desuden skal førstegangsfødende have ret til at være indlagt 48 timer på hospital eller et patienthotel. Dette skal sammen med en del andre initiativer styrke barnets trivsel og start på livet.

Du kan se hele regeringens udspil til sundhedsreform her

Publiceret den 18. januar 2019