KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet seks principper, der skal sikre, at digitaliseringen af den offentlige sektor i højere grad sker med omtanke og med hensyn til alle borgere.

Ikke alle borgere er digitale. Ifølge undersøgelser oplever omkring hver femte voksne dansker i en eller anden grad udfordringer ved den digitale kontakt med det offentlige. Det betyder blandt andet, at en del får hjælp fra familie og netværk til at kommunikere med det offentlige.

Blandt andet derfor har KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen nu lavet seks principper for digital inklusion.

Principperne er udarbejdet med henblik på at guide og hjælpe offentlige myndigheder både når de udvikler og indkøber digitale løsninger. For eksempel skal principperne være med til at sikre, at det sprog, som myndighederne anvender, er let og forståeligt.

Principperne skal også hjælpe med til, at borgere får nem adgang til og vejledning i digitale kontakt med det offentlige, samt gøre det lettere, sikrere og mere trygt for støttepersoner at hjælpe. Og så er der også  et princip om, at der skal stilles alternativer til rådighed for de borgere, der ikke har mulighed for at være digitale. Dette princip betragter Danske Ældreråd som særligt vigtigt, da nogle borgere aldrig vil blive digitale.

Positivt med fokus på digital inklusion
I det hele taget mener Danske Ældreråd, at det er svært ikke at være enig i principperne. De fleste vil nok sige, at de burde være selvfølgeligheder. Ikke desto mindre finder Danske Ældreråd det positivt, at det med principperne nu gøres tydeligt, at digital inklusion altid skal prioriteres.

Det offentlige har en forpligtelse til at sikre, at borgerne føler sig trygge og kan navigere i de digitale systemer. Og det sær når myndighederne forventer, at danskernes kontakt med det offentlige primært skal foregå digitalt.

De seks principper er:

Hav øje for digitaliseringens konsekvenser
Beslutninger om digitalisering skal understøtte alle borgeres rettigheder og minimere risici for eksklusion.

Design løsninger for alle
Borgerrettede digitale løsninger skal udvikles med alsidig inddragelse af borgerne, tage afsæt i borgernes behov og være anvendelige for flest muligt.

Kommunikér så alle forstår det
Myndigheder skal anvende et letforståeligt sprog og bruge understøttende virkemidler.

Hjælp borgerne med deres digitale gøremål
Borgere skal have nem adgang til hjælp og vejledning i deres digitale kontakt med det offentlige.

Hjælp dem, der hjælper
Det skal være nemt, sikkert og trygt for støttepersoner at hjælpe digitalt.

Stil anvendelige alternativer til rådighed
Når borgere ikke har mulighed for at være digitale, skal der være alternativer til rådighed.

Du kan læse mere om principperne på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Her kan du også finder værktøjer, eksempler på hvert princip og andet materiale, der kan understøtte det konkrete arbejde med inkluderende digitalisering.