Seniorer peger i en ny interviewundersøgelse på seks overordnede behov, en by skal imødekomme for at være brugbar.

Med udgangspunkt i en analyse af seniorers behov i byen, har Sundhedsstyrelsen udgivet et idékatalog og en værktøjskasse som inspiration til kommunale forvaltninger, organisationer, rådgivere og andre, der arbejder med og har ansvar for byer og byrum.

Mere end 50 seniorer mellem 65 og 99 år er blevet spurgt om deres ønsker, behov og brug af deres by. Der er gennemført interviews i både store og små byer i alle landets regioner, og der er foretaget observationer i mange forskellige slags byrum. På den baggrund er der identificeret seks overordnede behov.

Katinka Hauxner, ekspert i byudvikling, har været med til gennemføre undersøgelsen. Hun fortæller her om de seks behov, der går igen hos seniorerne uanset hvor forskellige, de ellers er.

Behov 1: Aktivt hverdagsliv
– Det første behov er, at byen skal gøre det nemt leve et aktivt hverdagsliv. Der skal være noget at gå ud efter eller noget at komme ud og kigge på. Det kan for eksempel være at gå ud at købe ind, gå i en have eller lave noget med andre.

Især indkøb giver ifølge undersøgelsen mange seniorer anledning til at komme ud dagligt. I både store og små byer spiller de lokale supermarkeder og byrum ved butikkerne en vigtig rolle som destination, som uformelt mødested i hverdagen og som et godt sted at iagttage byens liv.

Men også oplyste og skiltede gå- og løberuter og adgang til træningsfaciliteter betyder noget for seniorers lyst til at bruge byen. Blandt andet kan man designe træningsfaciliteterne, så de er målrettet genoptræning og forebyggelse af faldulykker og placere dem, så de, der træner, ikke føler sig udstillet, når de bruger faciliteterne.

Katinka Hauxner fortæller, at hvis man som ældreråd ønsker at blive klogere på, om byen imødekommer behovet for at leve et aktivt seniorliv, kan man starte med at stille sig selv nogle spørgsmål om, hvad det er for nogle rum og aktiviteter, der tiltaler seniorerne.

– Man kan for eksempel se på, om man kan mødes på tværs af generationer, man kan undersøge, om der er nok at kigge på i byen. Og man kan spørge om, at der er noget at lave hele året – og ikke mindst noget at lave fra morgen til sent om aftenen.

Behov 2: Nemt at komme omkring
Det andet behov er, at det skal være nemt for alle at komme omkring uanset transportform – og uanset funktionsevne. Man skal kunne komme lige godt omkring, uanset om man går, kører på cykel, bruger en rollator eller andet.

– Det handler blandt andet om jævne niveauskifte og gode overgange, men det handler også om den måde, man ankommer til steder på. For det kan jo godt være, man kan lave en rampe til rollator, men hvis det er omme ved bagindgangen, så er det jo ikke lige så godt og med samme værdighed som ved hovedindgangen.

Behov 3: Trygge byrum og sikker trafik
Det tredje behov handler om at føle sig tryg i byen. Det skal være trygt at færdes hele året, hele døgnet og på nye og velkendte steder.

– Selvom vi kigger ud og ser mange forskellige aldersgrupper i byen, så er der mange mennesker, der slet ikke kommer ud og bruger byen, fordi det er mørkt, eller fordi de er bange for at falde. Det var i vores interview med seniorer overraskende at høre, hvor lidt byen bliver for en, hvis man først er faldet, og hvor hurtigt det så går ned af bakke.

– Det var også overraskende for mig at høre, hvor mange ældre, der holder sig inde, når solen er gået ned. Får vi gjort det mere trygt at gå ud efter mørkets frembrud, så bliver byerne bare meget mere brugbare for ældre.

Også trafikken skal være indrettet, så den er sikker for alle, uanset tempo.

–  Det, vi oplever hos mange seniorer, er, at de kan gøre nogenlunde det samme som tidligere, men det foregår i et lidt langsommere tempo. Og det kræver jo, at man har lidt længere tid til at komme over vejen, eller at man lige får en hjælpende hånd, hvis man har brug for det, fortsætter Katinka Hauxner.

Behov 4: Man skal føle sig velkommen – gratis opholdssteder i velholdte byrum
Det fjedre behov er, at alle føler sig velkomne, uanset om de bruger penge eller ej. Der skal være rene og indbydende byrum for alle, uanset alder og køn, og der skal være mange steder at tage et gratis hvil på vejen.

– Det er ikke alle, der kommer op årerne, der har ligeså mange penge som tidligere, og derfor er det vigtigt, at der er noget at lave, uden at man skal bruge penge. Der er blandt andet behov for gratis opholdssteder, fra den gode bænk til at man kan være med til aktiviteter, der ikke koster så meget. Og så skal der være steder at gå på toilettet.

For en kommune eller et ældreråd, der arbejder med byudvikling, er det derfor vigtigt at spørge til, om der er tilstrækkeligt med gratis fornøjelser.

– Er der for eksempel opholdsrum i byen, der giver seniorer en mulighed for at bruge byen? Er der plads til, at man er, som man er, når man er senior, eller er det de unge, der fylder? For vi vil jo gerne have byer til alle, men vi ved også fra forskningen og erfaringen, at når vi planlægger efter det, så bliver alle til nogen. Og nogen bliver i de danske byrum ofte til de unge og i særlig grad de unge mænd. Så nogle gange skal vi gøre noget særligt, for at det føles attraktivt for seniorer, påpeger Katinka Hauxner.

Behov 5: Man skal være en del af noget – steder at være sammen
Det femte behov er, at alle har mulighed for – både organiseret og spontant – at være en del af noget sammen med andre, uanset alder og ressourcer. Og at der er steder at mødes med familie, venner og naboer.

– Vi kan se, at nogle rigtigt gerne vil være sammen med venner, familie og naboer. Mens andre gerne vil lære nye mennesker at kende. Nogle vil gerne være med i noget organiseret, og andre vil hellere lave ting spontant sammen.

– Det handler her om, at vi skaber byrum, der kan understøtte, at vi kan interagere både spontant og planlagt. Og så skal vi kigge på alle de forskellige typer seniorer. Har de alle sammen mulighed for at være med og en del af noget?

Behov 6: Natur tæt på
Det sjette behov er, at der i hverdagen er mulighed for at opleve natur i eller tæt på byen. For nogle er det strand og skov, der trækker. For andre er det bynatur som parker, nyttehaver, fælles byhaver, kirkegårde, søer, bystrande og havneområder.

– Uanset om vi har været i store eller mindre byer, har natur været et centralt tema for alle seniorer, vi har talt med. Det her med at opleve med sanserne, at der træer, planter og dyreliv har været afgørende for seniorer, slutter Katinka Hauxner.

Idekataloget og værktøjskassen kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.