Fyld dit liv med ting du er glad for. Kom ud. Lad være med at sidder derhjemme. Vi skal være en del af det her samfund, som vi har. Sådan lyder opfordringen fra Greta fra Seniorrådet i Silkeborg Kommune. Hun fortæller i en inspirationsfilm fra Sundhedsstyrelsen sin personlige historie om overgangen til seniorlivet.

Filmen er en af syv inspirationsfilm, hvor forskellige seniorer fortæller, hvordan man kan forberede tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet og skabe sig en god hverdag som senior.

De syv film er lavet inden for rammerne af satspuljeinitiativet ”Partnerskabet om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet”, som arbejder med at afdække behov og indsatser, indsamle gode eksempler, udbrede initiativer og god praksis og komme med anbefalinger til yderligere initiativer. Partnerskabet består af kommuner, foreninger (deriblandt Danske Ældreråd), forskere og pensionsselskaber.

Se flere inspirationsfilm på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.