Næste år vil ældre borgere i hver fjerde kommune opleve serviceforringelser, som følge af at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til ældreområdet i de kommunale budgetter. Det vurderer ældrerådene efter at have gennemgået kommunernes budgetter for 2020.

Rengøring hver tredje uge, færre aktiviteter på plejehjem og aktivitetscentre samt færre ansatte i hjemmeplejen. Det er nogle af de serviceforringelser, som ældreråd kan finde i deres kommunes budget for 2020, viser en undersøgelse blandt landets ældreråd, som Danske Ældreråd har gennemført.

Ældreråd i 92 af landets 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen. Og deres vurdering er, at der generelt ikke er udsigt til serviceforbedringer på ældreområdet næste år. Tværtimod forventes det, at 23 kommuner vil sænke serviceniveauet, 60 kommuner vil have et uændret serviceniveau og i blot syv kommuner vurderer ældrerådene, at serviceniveauet på ældreområdet vil stige.

Serviceforringelserne er vedtaget, selvom kommunerne har fået 1,7 milliarder kroner ekstra til velfærd med den seneste aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020. Og selvom det i forbindelse med offentliggørelsen af aftalen lød fra regeringen, at aftalen ville dække udgifterne ved flere børn og ældre samt sikre et reelt løft af velfærden.

– Det er tydeligt, at pengene i kommuneøkonomiaftalen ikke har haft den konsekvens, at kommunerne har hævet serviceniveauet på ældreområdet og sikret den genopretning, der er behov for. Langt de fleste kommuner opretholder kun status quo, og hver fjerde forringer ligefrem servicen. Det er bekymrende, siger Mogens Rasmussen, der er formand for Danske Ældreråd.

Regeringen forhandler i disse dage finansloven – og har her mulighed for at give ældreområdet et løft.

– Ældreområdet er udhulet af mange års besparelser og af, at pengene ikke er fulgt med, at der kommer flere ældre. Derfor er der behov for, at der både lokalt i kommunerne og fra Folketinget investeres i et reelt velfærdsløft på ældreområdet, tilføjer Mogens Rasmussen.

Klippekortsordningen spares væk
Nogle af de ældre borgere, der rammes af serviceforringelser, er plejehjemsbeboere og de svageste hjemmehjælpsmodtagere. I flere år har de via klippekortsordningen haft mulighed for at få en halv times ekstra hjælp om ugen til aktiviteter efter eget valg.

I undersøgelsen fra Danske Ældreråd oplyser 23 ældreråd imidlertid, at deres kommune på næste års budget ikke har afsat penge til klippekortsordningen til plejehjemsbeboere, ligesom 34 kommuner ifølge ældrerådene ikke har afsat penge til klippekortsordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Det oplever man blandt andet i Esbjerg Kommune.

– Esbjerg Kommune fjerner klippekortsordningen både for dem, der bor på plejehjem og for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Det betyder besparelser blandt aktivitetsmedarbejdere på plejehjem og blandt de medarbejdere, der har hjulpet ældre i eget hjem med aktiviteter. Desuden bliver daghjemspladser lukket. Alt sammen rammer desværre nogle af de svageste ældre og deres mulighed for et liv med meningsfulde aktiviteter, siger Gertrud Søndergaard Hansen, der er formand for Ældrerådet i Esbjerg Kommune.

– Det er kritisabelt, at flere kommuner i jagten på besparelser er begyndt at skære i en velfungerende ordning som klippekortsordningen. Danske Ældreråd anbefaler, at klippekortet skrives ind i serviceloven, så man sikrer de svageste ældre mod, at de mister muligheden for hjælp til selvvalgte aktiviteter, de ikke kan klare på egen hånd, slutter Mogens Rasmussen.

Læs her faktablad om undersøgelsen

Publiceret den 17. november 2019