Selvom Danske Ældreråd overordnet set anser regeringens udspil til ældrereform som et stort skridt mod en bedre ældrepleje, har vi også en række bekymringer i forhold de spørgsmål, som regeringen har valgt endnu ikke at give svar på.

Leder bragt i Danske Ældreråd nyhedsbrev den 12. februar 2024

Sygepleje og helhedspleje
Et af de helt store ubesvarede spørgsmål er hele spørgsmålet om sygepleje, som ikke er en del af udspillet. En stor del af den personlige pleje, der gives, hænger nemlig tæt sammen med netop sygeplejen. Derfor mener vi også i Danske Ældreråd, at det er svært at tale om helhedspleje, når sygeplejen ikke er med.

Regeringen henviser godt nok til, at emnet først bliver berørt, når Sundhedsstrukturkommissionen kommer med sine anbefalinger senere i år, men at man slet ikke forholder sig til området, kan undre. Danske Ældreråd mener, at Sundhedsstrukturkommissionen her har en stor opgave med at få sygepleje ind i helhedsplejen.

Lokalplejehjem og plejeboligmangel
En anden problemstilling, som udspillet ikke giver svar på, handler om manglen på plejehjemsboliger. Regeringen ønsker at give kommunerne mulighed for at etablere lokalplejehjem med en bestyrelse, der har det fulde økonomiske ansvar og mulighed for at hyre og fyre.

Danske Ældreråd forudser rekrutteringsudfordringer til disse professionelle bestyrelser, ligesom vi ikke umiddelbart kan se, at lokalplejehjem skulle være mere lokale end andre plejehjem. Men det mest centrale er nok det, som lokalplejehjemmene ikke vil kunne løse, nemlig problemet med massiv mangel på plejeboliger. Her er der brug for andre indsatser.

Forebyggelsesområdet
Et tredje ubesvaret spørgsmål er, hvad der skal ske på forebyggelsesområdet. Der står næsten ikke noget om forebyggelse i udspillet. Det mest konkrete er, at man vil fjerne en række specifikke krav om forebyggende hjemmebesøg.

Det kan Danske Ældreråd kun tolke som, at kommunerne ikke længere er forpligtiget til at foretage forebyggende hjemmebesøg til ældre. Om kommunerne så skal forpligtes til noget andet på forebyggelsesområdet, er uvist.

I Danske Ældreråd er holdningen klar. Der skal investeres mere i forebyggelse, ikke mindre. Kommunerne skal fortsat være forpligtet til forebyggelse for ældre, og forpligtelsen skal understøttes af nogle faglige retningslinjer om målgrupper og indsatser. Her mener vi, at de forebyggende hjemmebesøg er et godt redskab til at nå mange ældre, som kommunen i øvrigt ikke er i kontakt med.

Overvejende positive
Når alt dette er sagt, er Danske Ældreråd som sagt meget positive overfor udspillet. Vi deler ambitionen om en helhedspleje, hvor den ældre skal kunne bestemme mere selv. Og det skal være en fast gruppe af medarbejdere, der kommer i den ældres hjem. Vi er også glade for at se, at mange elementer i udspillet harmonerer med de synspunkter, som Danske Ældreråd har fremført, og at det er synspunkter som vi har udviklet på baggrund af input fra ældreråd i hele landet.

Kæmpe opgave venter
Regeringen har nu indledt forhandlinger om udspillet, og forhåbentlig vil der blive givet svar på mange af de ubesvarede spørgsmål.

Et er dog sikkert. Der venter en kæmpe opgave med at få reformen ud at leve i kommunerne. En opgave som involver alle aktører fra kommunalpolitikere, embedsfolk, ledere, medarbejdere, frivillige, ældreråd og selvfølgelig de ældre borgere og deres pårørende.

Ældrerådene står – som både rådgivere for kommunen og som borgernes talerør – i en stærk position til at bidrage til, at reformen bliver implementeret på en fornuftig måde i alle kommuner.

Inger Møller Nielsen
formand

Læs også Det mener Danske Ældreråd om en seks centrale elementer i ældreudspil