Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet aftalt en sommerpakke, der indeholder sommeraktiviteter for ældre.

Borgere over 65 år vil blive tilbudt gratis aktiviteter i lokalsamfundet som foredrag og besøg ved seværdigheder, og der vil blive arrangeret flere udendørs dagsture for plejehjemsbeboerne.

40 millioner til dagsture på plejehjem
Kommunerne får et særtilskud på 40 millioner kroner, så de kan arrangere flere udendørs dagsture for beboerne på plejehjemmene.

Med initiativet kan kommunerne ansætte for eksempel ungarbejdere i sommerferien eller nogle af de mennesker, der på grund af coronakrisen har mistet deres job de seneste par måneder, som for eksempel turistguider. De nye ansatte vil kunne tage med beboerne og plejepersonale på dagsudflugter. Plejehjemmene vil også få mulighed for at få for at få udgifterne til transport, bespisning og entrébilletter dækket.

20 millioner til gratis aktiviteter for alle over 65 år
Dertil afsættes der 20 millioner kroner til gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år. Midlerne udmøntes lige delt til Ældre Sagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer og Danske Seniorer. De fordeler midlerne til deres lokalforeninger og klubber, der får ansvaret for at arrangere aktiviteter, som for eksempel ture til seværdigheder, fællesspisning og foredrag.

Normalt har disse organisationer også tilbud om aktiviteter, som understøtter et aktivt ældreliv, men med dette økonomiske tilskud bliver det muligt for dem at tilbyde gratis aktiviteter og at få dækket nogle af de omkostninger, der vil komme som følge af de sundhedsfaglige retningslinjer, som fortsat skal følges.

– Coronavirus har haft stor betydning for danskernes sociale liv de seneste måneder. Det gælder særligt for svækkede ældre, som har betalt en høj pris og har undværet besøg og social kontakt. Men også de mere friske ældre har oplevet begrænsninger og savner gode oplevelser under sundhedsfaglige trygge rammer. Socialt samvær er helt essentielt for livskvaliteten. Derfor er det virkelig vigtigt at få afsat penge til lokale aktiviteter og gode oplevelser i sikre rammer for alle ældre henover sommeren og resten af 2020, sagde Magnus Heunicke, sundheds- og ældreminister i forbindelse med offentliggørelsen af sommerpakken.

Begge initiativer løber over sommeren, men vil også fortsætte resten af 2020. Dermed kan der også tages hensyn til, at aktiviteter ikke ligger i højsæsonen med mange mennesker, men kan spredes ud på andre tidspunkter – for eksempel til efteråret.

Aftale om sommerpakke kan læses her