Blandt landets ældreråd er der stor tilfredshed med kommunernes håndtering af coronasituationen på ældreområdet. Ældrerådene fremhæver blandt andet, at plejepersonalet har været gode til at tilpasse sig den nye virkelighed.

Det fremgår af en ny undersøgelse blandt ældrerådene i Danmark, som Danske Ældreråd har gennemført.

Ud af de 88 ældreråd, der har besvaret undersøgelsen, vurderer 73 kommunens håndtering af coronasituationen på ældreområdet som god eller meget god. Ni ældreråd vurderer håndteringen som hverken god eller dårlig, et ældreråd mener håndteringen har været dårlig, og fem ældreråd har svaret ved ikke.

Når ældrerådene beskriver, hvad der har været godt ved kommunens håndtering af coronasituationen på ældreområdet, fremhæver de fem områder:

  1. Personalet har været enestående til at tilpasse sig den nye situation og ydet den bedst mulige service under omstændighederne.
  2. Der har været en god information af og dialog med borgerne, hvor personalet har været så fleksible som muligt inden for de nye, mere restriktive rammer.
  3. Kommunen har handlet hurtigt i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
  4. Tilfælde af coronasmitte er hurtigt og effektivt blevet inddæmmet, hvilket har forhindret yderligere smitte.
  5. Planer, tiltag og opfølgning har generelt været gennemskuelige.

– Der tegner sig et billede af, at man på alle niveauer i kommunerne har udvist en høj grad af parathed i forhold til at håndtere en ekstrem vanskelig situation. Ikke mindst har personalet i ældreplejen været gode til tilpasse sig, være fleksible og i det hele taget lægge en ekstra indsats. Det fortjener stor ros, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

Selvom ældrerådene generelt er tilfredse med kommunernes håndtering, er der også problemer.

– Mange svækkede ældre i eget hjem eller på plejehjem er fortsat meget isolerede. Der er derfor hårdt brug for, at hjælpen til ældre i eget hjem bliver genetableret de steder, hvor den har været reduceret. Ligesom der er behov for, at plejehjemsbeboere får deres hverdag med aktiviteter og besøg tilbage, hvis det kan lade sig gøre sundhedsfagligt forsvarligt, fortæller Mogens Rasmussen, der hæfter sig ved det positive, at et overvældende flertal af ældrerådene i undersøgelsen fortæller, at deres kommune har åbnet op for plejehjemsbesøg på udearealer.