De seneste uger har omkring 200 ældrerådsformænd, -næstformænd og medlemmer af Danske Ældreråds bestyrelse hen over fem dialogmøder i hele landet drøftet, hvilke udfordringer ældreområdet og ældrerådene står overfor i kommunerne.

En stor tak til alle dem, der havde lyst til at bidrage. Det vidner om stort engagement, og at ældrerådene har fingeren på pulsen i forhold til de dagsordener, der optager kommunerne og borgerne lokalt.

Ny kommuneøkonomiaftale
Udfordringerne er mange. På dialogmøderne kom det frem, at mange ældreråd oplever, at pengene ikke er fulgt med det stigende antal ældre i kommunerne, og at der over de senere år er sket en udhuling af velfærden på ældreområdet.

Derfor afventer ældrerådene at se effekten af de 1,7 milliarder kroner, som den kommunale serviceramme er hævet med i den nye kommuneøkonomiaftale for 2020. Bekymringen er, at nye serviceforringelser truer ældreområdet, hvis pengene ikke slår til.

Mange ældreråd ser først i disse dage kommunernes budgetforslag for 2020, og står hermed over for en opgave med at holde øje med, at de ekstra penge fra kommuneøkonomiaftalen, bliver anvendt rigtigt på ældreområdet.

Det er generelt vurderingen, at pengene i kommuneøkonomiaftalen næppe rækker til mere end at opretholde det eksisterende serviceniveau. De fleste kommuner vil stadig ikke have råd til at hæve serviceniveauet. Og det er selvfølgelig ikke godt nok, når der i mange kommuner gennem de senere år er skåret helt ind til benet på ældreområdet. Det kan du læse mere om i nyhedsbrevet.

Danske Ældreråd vil derfor fortsat arbejde for, at der tilføres flere midler til ældreområdet, ligesom vi vil pege på problemerne og komme med vores løsningsforslag.

Allerede i starten af oktober vil Danske Ældreråd på et møde med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke præsentere nogle af drøftelserne fra dialogmøderne.

Vi ser også frem til, at regeringen den 2. oktober 2019 præsenterer sit forslag til finanslov for 2020.

Spot på digitalisering og velfærdsteknologi
En af de løsninger som ofte nævnes, når man taler om flere ældre og færre hænder, er teknologien. Den 26. november 2019 tager Danske Ældreråd emnet under behandling på sin årlige
ældrepolitiske konference i Vingsted.

En række forskere og praktikere stiller her skarpt på spørgsmål som: Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd? Er digitalisering og velfærdsteknologi fremmende eller hæmmende for relationer mennesker imellem? Og hvilke etiske problemstillinger er forbundet med den teknologiske udvikling? Der er netop udsendt program og åbnet op for tilmelding.

Mogens Rasmussen
Formand

Publiceret den 1. oktober 2019