Da Regeringen og KL i sidste uge (den 25. maj) indgik en aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2024 gjorde KL meget ud af, at fortælle, at borgerne skal begynde at nedtone deres forventninger til velfærden.

”Det er en stram økonomiaftale, vi i dag har indgået, hvor det ikke har været muligt fuldt ud at imødegå hele presset på kommunernes økonomi, når der kommer flere ældre og børn samt flere danskere med diagnoser og andre behov for hjælp. Kommunernes økonomiske situation betyder, at borgerne vil opleve stigende afstand mellem den offentlig service og de privatøkonomiske muligheder”, siger KL’s formand Martin Damm.

Danske Ældreråd deler bekymringen. For selvom aftalen løfter den kommunale serviceramme med 2,4 milliarder kroner, har kommunerne allerede i dag svært ved at finansiere udgifterne til flere børn og ældre borgere.

Blandt andet fordi pris- og lønudviklingen endte højere i 2022, end hvad der var lagt til grund for kommunernes økonomi. Det betyder, at den kommunale økonomi er blevet underkompenseret i alt 1,9 milliarder kroner, oplyser KL.

Hermed kommer de 2,4 milliarder ud til nogle kommuner, der i forvejen slås med at få budgetterne til at hænge sammen. Endvidere skal de kommunale udgifter til administration reduceres med 700 millioner kroner i 2024 for at finansiere en ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor.

Hårde prioriteringer forude
Professor i statskundskab ved Vive Kurt Houlberg beskriver over for DR Nyheder situationen sådan: ”På papiret ser det ud, som om der er kommet et stort løft til kommunernes serviceramme, men i praksis er det her en meget stram økonomiaftale, når den rammer kommunerne. Derfor vil den virkelighed, man står over for næste år, ikke blive bedre. Der bliver stadig brug for hårde prioriteringer”.

At der foretages hårde prioriteringer er da også et billede, som Danske Ældreråd genkender. Vi hører fra flere ældreråd, at økonomien i deres kommune er presset, og at der skæres ind til benet på ældreområdet. Ikke kun på grund af økonomien, men også på grund akut mangel på arbejdskraft.

Behov for flere løsninger
I den situation er det mere end nogen sinde vigtigt, at man som ældreråd presser på for, at kommunerne får mange flere løsninger i spil. For når kommunerne og regeringen med henvisning til økonomien vil have borgerne til at nedtone forventningerne til velfærden, skal vi omvendt have høje forventninger til, at man i højere grad udnytter de muligheder, der er god økonomi og velfærd i.

Danske Ældreråd mener blandt andet, at der er et uudnyttet potentiale i forhold til at få arbejdskraftbesparende og serviceforbedrende velfærdsteknologier udbredt i langt større omfang i kommunerne. Vi mener, at arbejdskraften kan udnyttes bedre, så eksempelvis sosu-personalet ikke skal bruge tid på opgave, som kan varetages af ufaglærte eller andet faglært personale. Og vi mener, at der er et stort økonomisk og menneskeligt potentiale i mere forebyggelse.

Inger Møller Nielsen
formand