Det er et vigtigt skridt mod at få flere ældre ud af isolation, at der nu er kommet klare retningslinjer for, hvordan besøg kan foregå sikkert på udearealer, mener Danske Ældreråd.

Sundhedsstyrelsen har i dag den 12. maj beskrevet, hvordan besøg på plejecentre kan organiseres med fokus på at forebygge og begrænse smitte med COVID-19. Retningslinjerne beskriver, hvordan besøg kan foregå sundhedsfagligt forsvarligt inden for de gældende besøgsrestriktioner.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer handler derfor ikke om, hvorvidt et plejecentre må åbne for besøg, men om hvordan man forebygger smitterisiko ved de allerede tilladte besøg på udearealer og indendørs i særlige kritiske situationer.

Danske Ældreråd har tidligere efterspurgt klare retningslinjer for, hvordan besøg på plejehjem kan foregå på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og mener, at det kan få stor betydning, at vi nu har fået det.

– Det er et vigtigt skridt mod at få flere ældre ud af isolation, at der nu er kommet klare retningslinjer for, hvordan besøg kan foregå sikkert på udearealer, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

Beslutningen om, hvorvidt plejecentre tillader udendørsbesøg ligger hos den pågældende kommunalbestyrelse, og alle besøg er fortsat underlagt besøgsrestriktionerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Danske Ældreråd opfordrer alle ældreråd til at være opmærksomme på, om der lokalt er åbent op for udendørsbesøg på plejehjem. Kommunerne har med en bred politisk aftale indgået for nylig fået 100 millioner kroner til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under den nuværende situation med besøgsrestriktioner. Pengene kan bruges til blandt andet besøgspavilloner, udestuer eller lignende tiltag, der kan gøre besøg på udearealer hos ikke-smittede beboere på plejehjem muligt.

I de nye retningslinjer kan man blandt andet læse at for besøg på udendørsarealer gælder:

Udearealer indrettes, så besøg kan gennemføres ved at holde afstand, have god mulighed for hygiejne og efterfølgende rengøring af kontaktflader. Fx ved at opdele haven i zoner, afholde besøg på borgerens terrasse eller på skift gennemføre besøg i et dertil indrettet område, som fx en åben pavillon.

Der sikres let adgang til god håndhygiejne med håndsprit eller vand, flydende sæbe og engangshåndklæder for de besøgene

Ved alle besøg gælder:

Besøgende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget.

Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.

Antallet af deltagere skal begrænses til, at man kan gennemføre besøget med 2 meters afstand mellem alle deltagere.

Besøg, skal aftales på forhånd med plejecentret.

De besøgende er på forhånd eller ved ankomst blevet informeret om hvilke hygiejneregler, der skal overholdes under besøget.

Danske Ældreråd har sammen med øvrige parter på området rådgivet Sundhedsstyrelsen i forhold til udarbejdelsen af retningslinjerne.

Alle retningslinjerne kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

National teststrategi
Tidligere i dag fremlagede regeringen også den nationale teststrategi for håndtering af COVID-19 i Danmark.

Teststrategien sætter rammerne for to testspor; sundhedssporet og samfundssporet. Især samfundssporet får betydning for ældreområdet i kommunerne.

Sundhedssporet foregår i regi af regionerne og handler om at teste:

Symptomatiske personer, dvs. med symptomer på COVID-19.

Personale uden symptomer på COVID-19 ansat i den regionale sundhedssektor (primær og sekundær sundhedssektor). Indlagte patienter, der screenes for COVID-19.

Derudover er der testopgaver i forbindelse med konkret mistanke om smittespredning.

Samfundssporet foregår i regi af Testcenter Danmark og handler om at teste asymptomatiske personer, dvs. uden symptomer på COVID-19. Det kan bl.a. være personale i udvalgte sektorer, herunder den kommunale plejesektor, kontakter til smittede, sårbare personers pårørende, vandrende arbejdstagere og et repræsentativt udsnit af befolkningen med henblik på epidemiologisk overvågning.

Testningen i sundhedssporet har forrang for testningen i samfundssporet i forhold til evt. knappe ressourcer.

Den nationale teststrategi kan læses på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside