Om få uger afholder Danske Ældreråd repræsentantskabsmøde. Jeg er glad for, at det igen er muligt at samles, selvom corona-restriktionerne forsat gør, at det bliver under lidt andre former end tidligere år.

Muligheden for at mødes personligt med andre ældrerådsmedlemmer på konferencer, temadage, bestyrelsesmøder og i andre sammenhænge er netop noget af det, jeg har savnet mest under corona-krisen. Derfor er jeg glad for at kunne fortælle, at Danske Ældreråd også afholder formands- næstformandsmøder i september/oktober, og ældrepolitisk konference den 25. oktober.

Har mødt stort engagement
Det har været utrolig spændende at være en del af Danske Ældreråds bestyrelse gennem snart otte år, heraf de sidste to år som formand.

Ikke mindst har det været en fornøjelse at opleve det store engagement og vilje til at gøre en forskel for landets ældre, som ældrerådene udviser. Det er et stærkt fundament for både ældrerådene og for Danske Ældreråd.

Inspiration på kryds og tværs
Da jeg stillede op som formand, var det blandt andet med en ambition om, at Danske Ældreråd i endnu højere grad skulle skal arbejde for, at ældreråd på kryds og tværs kan inspirere hinanden.

Den viden og erfaring, som ældrerådene ligger inde med, skal opsamles og anvendes i Danske Ældreråds kommunikation eksternt og i kommunikationen på tværs af ældrerådene. Den tilgang kommer blandt andet til udtryk i, at Danske Ældreråds mærkesager og de anbefalinger, vi har med os til møder med politikere og andre, er blevet til med afsæt i ældrerådenes input.

Den kommer også til udtryk ved, at vi regelmæssigt gennemfører undersøgelser blandt ældreråd, hvor vi spørger ind til aktuelle dagsordener. Og så kommer den til udtryk ved, at vi har fokus på at fortælle om det ældrerådsarbejde, der foregår ude i de enkelte kommuner. Eksempelvis kan du i dette nyhedsbrev læse om, hvordan flere ældreråd allerede er gået i gang med forberedelserne til ældrerådsvalg i november, ligesom du kan læse om en stor undersøgelse, Regionsældrerådet i Midtjylland har gennemført blandt regionens ældreråd.

Nye tilbud under corona
Når jeg kigger tilbage på min formandsperiode, fylder corona-krisen naturligvis. Danske Ældreråd har brugt mange kræfter på at udskyde, ændre og aflyse arrangementer og på at udvikle nye, supplerende tilbud til ældrerådene.

Der er blandt andet afholdt webinarer for ældreråd som supplement til fysiske møder, lavet en håndbog i ældrerådsarbejde, en undersøgelse af ældrerådsvalg, en valgfolder, et lukket medlemsområde, et nyt kursustilbud til formænd, en publikation med anbefalinger til arbejdet med mærkesager og mange andre tilbud.

Tak for samarbejdet
Jeg vil gerne takke alle ældreråd og bestyrelsen for det gode samarbejde, for jeres villighed til at spille ind med ideer og viden, og ikke mindst for jeres tålmodighed og fleksibilitet her under corona-krisen. Jeg er blandt andet glad for, at I har taget godt imod webinarerne, og at mange af jer havde mod på at møde op til sidste efterårs temadage, hvor coronarestriktionerne i en periode var lempede.

En særlig tak skal også lyde til et dygtigt og velfungerende sekretariat. Jeg ønsker alt godt for den nye bestyrelse og den nye formand. Og så ser jeg frem til repræsentantskabsmødet. Jeg er sikker på, at vi vil få nogle interessante diskussioner.

Mogens Rasmussen
formand