Danske Ældreråd afholder 24. oktober til 1. november 2023 fem temadage, der stiller skarpt på fremtidens boligbehov, og hvordan man sikrer et tilstrækkeligt og mangfoldigt udbud af boliger til ældre.

Til at belyse det emne har vi bl.a. inviteret direktør i Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliengreen, samt kredskonsulenter fra BL, Danmarks Almene Boliger.

Temadagene udbydes med støtte fra VeluxFonden til honorering af oplægsholder.

Læs mere her