Efterårets temadage sætter fokus på ældrerådsvalg – blandt andet i forhold til forberedelse og gennemførelse. Hertil er der oplæg om kommunale erfaringer med COVID-19.

Ældrerådsvalg – forberedelse, gennemførelse og overdragelse
Der skal holdes valg til ældreråd i omkring 85 kommuner i 2021, og mange af disse valg afvikles i forbindelse med kommunalvalget i november. For halvdelen af de nuværende ældrerådsformænd er det det første valg, der skal forberedes.

39 ældreråd afviklede i 2017 valgene som fremmødevalg samme dag som valg til kommunalbestyrelse, en valgform som Danske Ældreråd arbejder for, skal blive mere udbredt ved valget i 2021.

Erfaringen fra mange år viser, at netop fremmødevalg giver den højeste stemmeprocent og dermed rådet det stærkeste mandat og legitimitet. For de ældreråd, der holdt fremmødevalg, var den gennemsnitlige stemmeprocent 63,8 ved det seneste valg, mens den for alle valgformer var 50,8 – så der er mange stemmer at hente ved fremmødevalg.

Planlægning af valget er en lang række af drøftelser og beslutninger. Til det forberedende arbejde hører beslutning om valgform(er), nedsættelse af valgbestyrelse, et tæt samarbejde med forvaltning og politikere om informationsopgaven og endelig den praktiske afvikling af valget.

I månederne op til valget har rådene en stor opgave med at informere om, hvordan borgere kan stille op som kandidat, med at rekruttere egnede kandidater og fortælle om rammer og regler for rådets arbejde, med at informere stemmeberettigede om valget og opfordre flest muligt til at stemme.

Efter valget skal rådet konstituere sig, der skal sikres en overlevering fra det afgående råd og etableres et samarbejde med forvaltning og politikere i kommunen.

På temadagen behandles ovenstående emner med baggrund i lovgivning, vejledning, Danske Ældreråds undersøgelser og erfaringer samt overvejelser fra henholdsvis en ældrerådsformands og en kommunalt ansat, der begge har gennemført mindst ét valg.

Dagen veksler mellem oplæg, spørgsmål og korte drøftelser.

Hvilke erfaringer og refleksioner har COVID-19 bragt i kommunerne?
Temadagen afsluttes med fokus på, hvad coronavirus har betydet for kommunal ledelse på ældreområdet og for ældreråd. Hvad har vi lært, hvilke nye løsninger er fundet på kendte velfærdsopgaver, og hvilke spændende samarbejder er indledt? Kort sagt: Hvilke aftryk har coronaen afsat på ældreomsorg og frivilligt ældrearbejde, herunder ældrerådsarbejde?

Tid og sted:

Mandag d. 5. oktober i Viborg
BDO Lounge,
Tinghallen,
Tingvej 7, 2 sal tv.
8800 Viborg
KLIK HER FOR FLERE INFORMATIONER OG TILMELDING
Deltagere, som ikke er medlem af Danske Ældreråd, skal tilmelde sig ved at klikke her

Tirsdag d. 6. oktober i Middelfart
Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart
KLIK HER FOR FLERE INFORMATIONER OG TILMELDING
Deltagere, som ikke er medlem af Danske Ældreråd, skal tilmelde sig ved at klikke her

Torsdag d. 8. oktober i Aabybro
Søparken
Søparken 1
9440 Aabybro
KLIK HER FOR FLERE INFORMATIONER OG TILMELDING
Deltagere, som ikke er medlem af Danske Ældreråd, skal tilmelde sig ved at klikke her

Mandag d. 19. oktober i Køge
Theilgaard
Theilgaards Torv 6
4600 Køge
KLIK HER FOR FLERE INFORMATIONER OG TILMELDING
Deltagere, som ikke er medlem af Danske Ældreråd, skal tilmelde sig ved at klikke her

Tirsdag d. 20. oktober i København
Matrikel 1
Højbro Plads 10
1200 København K
KLIK HER FOR FLERE INFORMATIONER OG TILMELDING
Deltagere, som ikke er medlem af Danske Ældreråd, skal tilmelde sig ved at klikke her

Programmet kan også downloades som pdf her

OBS

Der er desværre – grundet nuværende coronaforholdsregler – færre pladser på efterårets temadage end Danske Ældreråd er vant til.

Hvis du oplever, at systemet melder ”Der er ingen ledige pladser”, er det fordi temadagen er blevet fuldtegnet.

Du og dit ældreråd er velkomne til at tilmelde jer en af de øvrige temadage eller til at komme på venteliste til den ønskede temadag.

Hvis I vil på venteliste skal I sende en mail til Marianne Lundsgaard på
ml@danske-aeldreraad.dk med følgende oplysninger:

  • Sted rådet ønsker at deltage
  • Kommune rådet kommer fra
  • Navn og mail på hver enkelt deltager

Sekretariatet tager så kontakt til jer, hvis der bliver ledige pladser. Dette sker hurtigst muligt og senest en uge inden temadagens afholdelse.