Danske Ældreråd mener, det er tid til at lempe på besøgsforbuddet i en meget kontrolleret form på landets plejehjem og efter klare sundhedsfaglige retningslinjer.

Danske Ældreråd har den 16. april 2020 gennemført en rundspørge blandt landets ældrerådsformænd om besøgsforbuddet på plejehjem. Ældrerådene er bekymrede for de ældres trivsel og mentale sundhed – og et betydeligt flertal (41 ud af 68 besvarelser) finder, at det er tid til at lempe på besøgsforbuddet på plejehjem under kontrollerede forhold og efter klare sundhedsfaglige retningslinjer.

Ældrerådene peger i rundspørgen blandt andet på disse forudsætninger for en lempelse af besøgsforbuddet:

 • Kun den (eller ganske få af de) allernærmeste pårørende kan få adgang
 • Besøg skal aftales på forhånd
 • Besøg skal så vidt muligt søges planlagt udendørs
 • Besøg kan ske via særlige indgange
 • God hygiejne, afstand og rengøring skal fortsat prioriteres højt
 • Der tages hensyn til lokale forhold på plejehjemmene – både fysiske rammer og personalets kapacitet

Danske Ældreråd understreger, at det er sundhedsmyndighederne, der afgør, hvilke forudsætninger der vil være nødvendige for en lempelse af besøgsforbuddet. Det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, og personalet på plejehjemmene skal have nogle klare anvisninger fra myndighedernes side, så de ved, hvor meget der kan gives tilladelse til, ligesom der naturligvis skal være de nødvendige værnemidler til personalet.

Det er ifølge ældrerådene desuden afgørende, at flere testes for coronavirus og antistoffer i samfundet generelt og på plejecentrene, så man kan følge udviklingen og løbende vurdere, om der skal skrues op eller ned for restriktionerne.

– Det er ekstremt vigtigt, at en lempelse sker under meget kontrollerede forhold, hvis vi fortsat skal kunne passe på de svageste ældre, som er særligt udsatte i forhold til coronavirus. Samtidig skal der ske en opprioritering af sociale aktiviteter på plejehjemmene, for selvom der måske kommer en lempelse, vil mange plejehjemsbeboere forsat være meget isolerede. Ældrerådene oplever, at der flere steder tænkes i gode og kreative løsninger, som med fordel kan udbredes til hele landet, siger Mogens Rasmussen, formand for Danske Ældreråd.

Nogle af disse løsninger er:

 • Genaktivering af klippekortene (de har mange steder været sat i bero, men de svageste ældre har mere brug for dem nu end måske nogensinde før)
 • Musik og fællessang (udendørs koncerter og fællessang i haven – på sikker afstand)
 • Udendørs aktiviteter sammen med personalet (gåture, cykelture i rickshaw)
 • Samvær om måltider (små spisegrupper, frokoster, fejring af fødselsdage m.v.)
 • Mulighed for god kontakt til pårørende – på afstand (telefonsamtaler, videokald, pårørende mailer breve, som personalet printer og lægger i en kuvert m.v.)
 • Etablering af udendørs og sikre samtalerum.
 • Virtuel læring, hvor beboerne understøttes i den digitale /virtuelle kontakt med pårørende.

 – Vi er meget bekymrede for de konsekvenser, vi lige nu ser for de svageste ældre som følge af nedlukningen. I form af social isolation og ensomhed. Og i form af manglende fysisk aktivitet. Det gælder for ældre på plejehjem, men det gælder også for svækkede ældre i eget hjem. Ældre i eget hjem er ikke omfattet af besøgsforbuddet, men må ikke glemmes i denne tid – for de har ikke ligesom plejehjembeboerne et omsorgsfuldt personale omkring sig hele døgnet, slutter Mogens Rasmussen.