Cornavirussen har vendt op og ned på hverdagen for alle. Læs her, hvordan tre ældrerådsformænd oplever situationen.

Erik A. Larsen, formand, Ældrerådet, Bornholms Regionskommune
– Oplevelsen er, at der bliver taget hånd om situationen. Og ikke mindst at ansatte i ældreplejen, i kommunen og på Bornholms Hospital håndterer situationen professionelt og med stort engagement. Vi har blandt andet fået tilbagemeldinger fra kommunen om, at selvom der bliver løbet ekstra stærkt i disse dage, så er der færre sygemeldinger blandt sosu’er end normalt. Det viser, at personalet virkelig er pligtopfyldende og vil hjælpe.

– Borgmesteren, ledelsen og kommunens medarbejdere har desuden gjort alt for at informere, så borgerne i kommunen føler sig trygge. Også over for Ældrerådet er der et højt informationsniveau. Vi bliver løbende holdt orienteret om udviklingen på ældreområdet af borgmesteren og har blandt andet afholdt Skype-møde, hvor borgmesteren og servicedirektøren orienterede det samlede Ældreråd om situationen samt besvarede spørgsmål.

– Ældrerådet på Bornholm har desuden stor forståelse for, at de iværksatte foranstaltninger med ingen besøg på kommunens plejecentre hos pårørende samt begrænsninger af hjemmehjælp ikke er nemme, men nødvendige for at begrænse at smitten breder sig. Vi opfordrer derfor pårørende til at ringe lidt oftere til de familiemedlemmer, der sidder alene og måske føler sig ensomme.

Inger Zander Andersen, formand, Ældrerådet Odsherred

– Jeg oplever, at borgerne generelt tager situationen stille og roligt. Alle sørger selvfølgelig for at holde afstand, men vi hilsner også mere på hinanden, end vi er vant til. Jeg tror, at det er et udtryk for, at man ønsker at tage sig af hinanden i en svær tid. Og det er også derfor, at mange frivillige i vores kommune har meldt sig hos Røde Kors og andre organisationer, der organiserer hjælp til ældre. Det er dejligt, at så mange ønsker at hjælpe.

– De ansatte i hjemmeplejen og på plejehjemmene har meget travlt. Og det er derfor blevet ekstra vigtigt, at familie, venner og frivillige træder til. Nogle ældre har behov for hjælp til indkøb, andre har brug et telefonopkald eller noget helt tredje.

– Ældrerådsarbejdet må lige nu klares over telefonen. Vi aflyste allerede i begyndelsen af marts vores kommende rådsmøde, og siden blev møderne med kommunen også aflyst. Der er ikke andet at gøre end at tage situationen, som den kommer.

 Erik Mitens, formand, Ældrerådet i Holstebro Kommune
– Holstebro Kommune har været meget hurtige til at agere på krisen. Blandt andet lukkede kommunen ned for besøg på plejehjem, inden der kom et egentlig forbud. I Ældrerådet finder vi, at beslutningen er nødvendig for at undgå smittespredning, men vi er også klar over, at det for de ældre plejehjemsbeboere vil opleves som et stort tab ikke at kunne få besøg af sine pårørende. Lige nu må førsteprioriteten dog være at nedbringe smitterisikoen blandt ældre borgere og plejepersonale. Vi håber derfor, at alle de tiltag, der er sat i gang, virker.

Publiceret den 30. marts 2020.