Fungerer den kollektive trafik tilfredsstillende, når man kan komme til at betale over 1.400 kroner for at benytte flextur til besøg hos en ægtefælle indlagt på sygehus, eller selv skal til undersøgelse og ikke kan blive visiteret til kørsel?

Det spørgsmål stiller Regionsældrerådet Midtjylland på baggrund af en ny undersøgelse af den kollektive trafik, som de har gennemført i samarbejde med regionens ældre- og seniorråd.

Undersøgelsen tegner et broget billede af flextur-ordningerne, og et vidt spænd af pensionistkort de steder, hvor de findes.

Svært at finde rundt i mulighederne
Der er for eksempel i dag op til tre forskellige priser på flexture i de enkelte kommuner, og i nogle kommuner varierer prisen, afhængigt af hvilken destination man kører til – om det er til centrum eller til nogle kommunalt fastsatte steder.

Det kan betyde, at der er højeste takst til lægehuset, hvis det ligger i bycentrum, men ikke hvis det ligger uden for. Derudover kan der være forskellige prisaftaler med nabokommuner og i forhold til at køre til hospital.

– Det er meget svært for ældre at finde rundt i de forskellige muligheder med flextur og flexbus, og det skaber forvirring og er uforståeligt med forskellige satser i kommunerne, fortæller Anker Andersen, formand for Regionsældrerådet Midtjylland.

Høje priser
Han giver som eksempel, at man kan opleve, at man i hjemkommunen kan køre flextur for 4 kroner per kilometer, men det koster 14 kroner per kilometer, når man krydser kommunegrænsen til visse kommuner, også for de kilomester som er kørt i hjemkommunen.

Og det er her de høje priser på flexture kommer ind i billedet. Eksempelvis koster en tur til det kommende storsygehus i Gødstrup fra Ringkøbing cirka 1.200 kroner tur/retur og fra Lemvig over 1.400 kroner tur/retur

– Det opleves af mange som urimelige priser, og afholder ældre fra at benytte en ellers god transportform, som for mange ældre er helt afgørende for at kunne komme hjemmefra.

– De offentlige transportmuligheder til sundhedshuse i det nære sundhedsvæsen er afgørende, når ældre skal til læge eller træning og ikke er fundet berettiget til visiteret kørsel. Her spiller en fleksibel transportform som flextur til en økonomisk overkommelig pris en vigtig rolle for, at det nære sundhedsvæsen bliver for alle borgere – også dem uden bil, forklarer Anker Andersen.

Behov for aftaler mellem kommunerne
Regionsældrerådet og ældre-seniorrådene i Midtjylland arbejder derfor for, at flextrafikken i en større grad bliver en integreret del af den kollektive trafik, således at den bliver attraktiv, særligt i landområderne. Brugerne skal opleve lette overgange mellem de forskellige typer af kørsel, det gælder også i forhold til betaling.

Endvidere efterlyses mere ensartede og gennemskuelige aftaler i de enkelte kommuner og mellem kommunerne samt endeligt priser, der er på et niveau, der gør det realistisk for de ældre uden mulighed for egen transport at benytte flextrafikken.

– En flextur bør ikke sidestilles eller forveksles med en taxatur, men forstås som en del af den kollektive trafik, hvilket den jo er. Men priserne er alt for høje til, at en flextur bliver en mulighed, når man ikke længere kan komme til, fra eller op i en bus, siger Anker Andersen.

Endelig viser undersøgelsen, at der er forskel på prisen for pensionistkort. I nogle kommuner i regionen er prisen 185 kroner for 30 dage, andre steder er prisen 365 kroner for et helt år.

– Vi ser gerne, at der bliver ens lav pris i hele Midttrafiks område, så der er lighed for borgerne, uanset hvor man bor, slutter Anker Andersen.

Sådan har Regionsældrerådet anvendt undersøgelsen
Undersøgelsen med anbefalinger er sendt til Regionsrådet, bestyrelsen for Midttrafik og Kommunekontaktrådet. Endvidere er pressemeddelelse med priseksempler sendt til lokale dagblade og til regional-TV. Foreløbig har Dagbladet Ringkøbing-Skjern omtalt undersøgelsen.

Yderligere information
Spørgsmål om undersøgelsen kan rettes til formand for Regionsældrerådet Midtjylland: Anker Andersen
karenanker@jafnet.dk

Baggrundsmateriale og information om arbejdet med undersøgelsen kan fås hos regionsældrerådets sekretær Rita Stokholm Vinding
rita.vinding@gmail.com