Vidt forskellige valgformer og stemmeprocenter, der svinger fra 11 procent til 74 procent.  En ny opgørelse bekræfter, at opskriften på at få en høj valgdeltagelse ved ældrerådsvalgene er at afholde valgene som fremmødevalg på samme dag som kommunalvalget. 

Efter efterårets mange ældrerådsvalg har Danske Ældreråd lavet en ny opgørelse af valgform og stemmeprocenter ved de seneste ældrerådsvalg i samtlige 98 kommuner. Opgørelsen dækker perioden januar 2018 – februar 2022.

Ligesom tidligere opgørelser viser denne, at de kommuner, der afholder ældrerådsvalgene som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget, får en markant højere stemmeprocent end alle andre valgformer.

De 43 kommuner, der afholdt valget til ældrerådet som et almindeligt fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget, fik således en stemmeprocent på 57,64 procent.

De kommuner, der afholdt valget som et digitalt valg, fik en stemmeprocent på 27,64 procent.

I de kommuner, der afholdt brevvalg blev stemmeprocenten 40.

Hermed er valgdeltagelsen ved digitalt valg i gennemsnit 30 procentpoint lavere end ved fremmødevalg samme dag som kommunalvalg. Mens valgdeltagelsen ved brevvalg er 17,64 procentpoint lavere end ved fremmødevalg samme dag som kommunalvalg.

Mislykkede forsøg
Nogen større succes har det heller ikke været for de 14 kommuner, der har eksperimenteret med at kombinere et digitalt og/eller brevvalg med en type fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget. Den metode gav en stemmeprocent på 42,50, hvilket er 15 procentpoint lavere end de kommuner, der afholder et almindeligt fremmødevalg samme dag som kommunalvalget.

Helt i bund var valgdeltagelsen dog i en kommune, der i 2020 afholdt ældrerådsvalget som et slags fremmødevalg, hvor vælgerne kunne aflevere deres stemmeseddel på et plejehjem. Det gav en stemmeprocent på 11.

Opgørelsen viser hermed enorme forskelle på valgdeltagelsen i de enkelte kommuner – fra 11 procent, som det laveste til 74,1 procent, som det højeste.

Her er en anledning til at tage valgformen op
Mange ældreråd befinder sig i starten af en ny valgperiode, og tager her deres vedtægt op til revision. Det er en anledning for ældrerådene til at tage spørgsmålet fremtidig valgform og valgperiode op med kommunen.  

Lovgivningen bør laves om
Danske Ældreråd mener, at det hverken er i kommunernes, ældrerådenes eller ældrebefolkningens interesse, når man afholder ældrerådsvalgene på en måde, som giver en lav valgdeltagelse. Det er i alles interesse, at ældrerådene har et solidt mandat og afspejler indbyggerne i kommunen bedst muligt. Noget som fremmes bedst, hvis stemmeprocenten og interessen omkring ældrerådsvalgene er høj.

Danske Ældreråds klare anbefaling er, at lovgivningen bliver lavet om, så ældrerådsvalgene afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget.

Download opgørelsen her