Der bliver kamp om pladserne, når der i efteråret 2021 skal vælges et nyt ældreråd i mange kommuner, viser ny undersøgelse.

Mindst en gang hvert fjerde år har alle, der er fyldt 60 år, mulighed for at vælge, hvem der skal sidde i de lokale ældreråd. Ældrerådene – som i nogle kommuner hedder seniorråd – fungerer både som ældre borgeres talerør og som rådgiver for kommunens politikere på områder, som vedrører ældre.

En ny undersøgelse, som landsorganisationen Danske Ældreråd har foretaget, viser, at der dette efterår skal findes et nyt ældreråd i 87 kommuner. I 78 af kommunerne er der kampvalg, mens valget i 9 kommuner foregår som et fredsvalg.

Læs undersøgelsen af kandidatsammensætningen ved efterårets ældrerådsvalg her

Odense, Aalborg og Næstved er nogle af de kommuner, hvor der særlig mange kandidater til pladserne i rådet. I Odense er der 49 kandidater til 15 pladser. I Aalborg 32 kandidater til 13 pladser, og i Næstved 28 kandidater til 14 pladser.

Kigger man på tværs af hele landet, så er der i gennemsnit 9,58 medlemmer af et ældreråd, mens der i gennemsnit er opstillet 14,63 kandidater per ældreråd dette efterår.

– Det er rigtigt godt for lokaldemokratiet, at mange ældre har lyst til at stille op til ældrerådet. De vil arbejde for, at kommunens ældre borgere gennem ældrerådet har noget at sige, hver gang kommunen tager beslutninger på ældreområdet, siger Inger Møller Nielsen, formand for Danske Ældreråd.

Ældreråd foran byråd på ligestilling
Hun glæder sig samtidig over, at der næsten er ligelig kønsfordeling i kandidatfeltet ved ældrerådsvalgene.

For mens kun hver tredje kandidat ved kommunalvalget er kvinde, er næsten halvdelen (46 procent) af kandidaterne ved efterårets ældrerådsvalg kvinder.

– Tilsyneladende eksisterer nogle af de forhindringer, der afholder kvinder fra at stille op til kommunalvalget ikke, når det gælder ældrerådsvalget. Det viser bare, at der er mange aktive, ældre kvinder, der søger indflydelse, lyder det fra Inger Møller Nielsen.

– Den ligelige kønsfordeling medvirker stærkt til, at vi landet over har nogle ældreråd, der afspejler indbyggerne i kommunen, fortsætter hun.

Næsten ligelig kønsfordeling

  • I alt 1.273 kandidater stiller dette efterår op til ældrerådsvalgene
  • 54 procent er mænd
  • 46 procent er kvinder

Danske Ældreråds afdækning af efterårets ældrerådsvalg bygger på tilbagemeldinger fra ældreråd og offentlig tilgængelig information. Flere data findes her.