De borgere, som ofte møder de samme medarbejdere i hjemmeplejen, føler sig mere trygge end borgere, der har skiftende medarbejdere, viser undersøgelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Undersøgelsen tegner et billede af, at blandt de hjemmehjælpsmodtagere, der oplever, at de oftest ikke møder de samme medarbejdere, føler kun 74 procent sig trygge ved medarbejderne, mens tallet er hele 98 procent blandt borgere, der ofte møder samme medarbejdere.

Undersøgelsen viser dog også, at de ældre generelt er glade for den hjælp, de får. Over 80 procent af de ældre svarer i undersøgelsen, at de er tilfredse med hjemmeplejen og generelt føler sig trygge ved de medarbejdere, der kommer i deres hjem. Ca. 8 procent anfører, at de er utilfredse eller meget utilfredse.

Knap en tredjedel af de adspurgte hjemmehjælpsmodtagere svarer ”nej” til, at det oftest er de samme medarbejdere, der kommer hos dem. Under halvdelen af de adspurgte borgere oplever, at det oftest er det samme personale, der kommer hos dem. Resten svarer ”både og.”

Især modtagere af personlig pleje får besøg af nye ansigter
Der er forskel på i hvor høj grad, hjemmehjælpsmodtagere oplever skiftende medarbejdere, når der ses på typen af hjemmehjælp. Andelen er størst blandt de borgere, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje (33 procent), eller kun modtager personlig pleje (32 procent) mens den er lavest for de borgere, der kun modtager praktisk hjælp (27 procent).

Ved ikke, hvad de skal lave
Blandt de hjemmehjælpsmodtagere, der oplever skiftende medarbejdere, er det kun 55 procent, der oplever, at medarbejderne ved, hvad de skal gøre, når de kommer. Blandt de, der oftest møder samme medarbejdere er det 90 procent, der oplever, at medarbejderne ved, hvad de skal.

Kommer ikke som aftalt
15 procent af de hjemmehjælpsmodtagere, der svarer, at de oplever skiftende medarbejdere, oplever at medarbejderne generelt ikke kommer som aftalt. Mens det for de, der ikke oplever skiftende medarbejdere er 1 procent.

Undersøgelsen kan downloades her