Der afholdes valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i første kvartal 2024 i valgkreds 2, 4, 6, 8 og 10, jf. vedtægten. Der skal i hver valgkreds vælges ét bestyrelsesmedlem og én stedfortræder for to år.

Valgene afholdes i forbindelse med Danske Ældreråds temadage den 26. februar til 14. marts 2024

  • Valgkreds 2: Mandag den 26. februar 2024
  • Valgkreds 8 og 10: Torsdag den 29. februar 2024
  • Valgkreds 6: Torsdag den 7. marts 2024
  • Valgkreds 4: Torsdag den 14. marts 2024

Anmeldelse af kandidater
Valgbare er medlemmer af ældre- og seniorråd i pågældende valgkreds. Kandidater indstilles af et eller flere råd i pågældende valgkreds. Hvert råd kan højst indstille to kandidater, én kandidat til bestyrelsen og én kandidat til stedfortræder.

Bestyrelsesmedlemmer der genopstiller, indstilles på samme måde som øvrige kandidater.

Frist for kandidatanmeldelser er mandag den 15. januar 2024. Skema til anmeldelse af kandidater udfyldes og sendes til info@aeldreraad.dk

Spørgsmål
Kontakt Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent, Danske Ældreråd, hvis du har spørgsmål til valgafviklingen: Telefon: 38 77 01 65, mail: ml@aeldreraad.dk

Download her en oversigt over rådenes valgkredse og antal stemmer (antal stemmer opdateres primo februar 2024, når vi fra Danmarks Statistik kan få opgjort antal +60-årige i kommunerne per 1. januar 2024).

Bilag:

Ovenstående er den 13. november sendt til formænd i de pågældende lige valgkredse. 

Opdateret den 14. februar 2024 med en endelig oversigt over rådenes valgkredse og antal stemmer