Der skal være valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd første kvartal af 2021. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere til bestyrelsen.

Bestyrelsens valgperiode er to år. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, som i 2021 finder sted mandag den 10. maj.

Valg til bestyrelsen foregår som decentrale valg i Danske Ældreråds ti valgkredse.

Når tid og sted for valghandlingen kendes, bliver de meldt ud på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Der kommer ligeledes information om formalia vedrørende kandidatanmeldelse, tidsfrister, etc.

Valg til bestyrelsen sker efter §§ 6 og 9 i Danske Ældreråds vedtægt. Vedtægten finder du her.