Astrid Krag (S) blev i sidste uge ny ældreminister. Hun fortæller, at hun har fået til opgave at genoprette ældreplejen. Danske Ældreråd ser frem til samarbejdet med Astrid Krag.

På Facebook skriver Astrid Krag blandt andet:

– Ældreplejen er presset, efter at pengene i mange år ikke er fulgt med det stigende antal ældre. Mange steder løber man for stærkt og bruger for meget tid på papirarbejde og bureaukrati. Og vi ved, at der er eksempler på en forrået kultur. Sidste sommer kom vi allesammen på fornavn med den 90-årige Else med demens, der blev udsat for en fuldstændig uværdig og uacceptabel behandling. Den slags må ikke ske.

– Vi skal skabe meget mere nærhed i velfærden, så de dygtige fagfolk kan sikre bedre velfærd fremfor at være bundet af stive regler og proceskrav. Det handler om at skabe tid til nærvær og kvalitet i omsorgen og plejen af borgere.

I Danske Ældreråd kan vi kun være enige og tilslutte os ældreministerens ambitioner.

Anbefalinger til ministeren
Spørgsmålet er, hvad der skal til for, at ambitionerne bliver indfriet. Her har Danske Ældreråd en række forslag, som også er sendt til den nye minister.

Vi mener blandt andet:

  • De midler, der nationalt tilføres kommunerne som følge af flere af ældre, skal også reelt bruges på ældreområdet i kommunerne.
  • Som led i arbejdet med en ny velfærdslov bør der skabes øget åbenhed om udviklingen i de kommunale udgifter på ældreområdet set i forhold til antallet af ældre.¨
  • Alle kommuner skal anvende demografimodeller, der synliggør, hvilke budgetreguleringer der skal til for at fastholde et uændret serviceniveau i ældreplejen, når antallet af ældre ændrer sig.
  • Klippekortene til plejehjemsbeboere og de svageste hjemmehjælpsmodtagere skal fastholdes i alle kommuner og skrives ind i serviceloven.

Vi mener også, at tryghed, omsorg og selvbestemmelse skal skrives ind i serviceloven, at tilsynet med ældreplejen skal styrkes, og at der på alle plejehjem bør være et forum, hvor ledere, beboere, pårørende, medarbejdere og andre med viden om ældreområdet lokalt kan drøfte spørgsmål om alt fra daglig drift til kvalitetsudvikling.

Du kan læse flere af Danske Ældreråds anbefalinger til Astrid Krag i dette velkomstbrev.

Corona-krisen
Her og nu har corona-krisen selvfølgelig førsteprioritet. Umiddelbart efter sin udnævnelse afholdt Astrid Krag sit første mødet i partnerskabet på ældreområdet under covid-19, hvor Danske Ældreråd deltog. På mødet redegjorde ministeren for situationen lige nu, og på Facebook skrev hun:

 – Vi står lige nu i en meget svær og alvorlig situation på landets plejehjem. De mest svækkede ældre har allerede fået det første vaccine-stik. Men smitten har nu fået fat alt for mange steder. Det skal vi have greb om. Vi skal have nedbragt smitten. Med kviktest af medarbejderne. Med besøgsrestriktioner, der virker. Og stor omsorg for de ældre, der har været isoleret i lang tid nu. Vi må ikke snuble nu, så tæt på målstregen.

Danske Ældreråd er enig med ministeren. Det gælder om at holde fast og ikke mindst få bremset den store smittespredning, der desværre sker nu på mange plejehjem. Heldigvis er en meget stor del af plejehjemsbeboerne nu vaccineret med første stik og mange også med andet stik. Derudover ser Danske Ældreråd tests – herunder kviktest af både personale, beboere og pårørende – som et meget vigtigt led i at få styr på situationen på plejehjemmene.

Men det er også vigtigt at hjælpe de mange svækkede ældre, der bor i eget hjem, og som har udfordringer med booking af tid til covid-19-vaccination og transport til vaccinationscenter. Det kan du læse mere om her.

Mogens Rasmussen
formand