Danske Ældreråd inviterer til webinar om kommunal budgetlægning og brug af demografimodeller på ældreområdet onsdag den 10. februar 2021 klokken 10.15 – 12.00. Oplægsholdere er professor Kurt Houlberg og projektchef Camilla T. Dalsgaard fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Kurt Houlberg indleder med en rammesætning af den kommunale budgetlægning på ældreområdet. Du får viden om budgetprocessens forskellige faser og lokale aktørers mulighed for at opnå indflydelse.

Herefter ser Kurt Houlberg på udviklingen i de kommunale udgifter på ældreområdet over tid og på tværs af kommuner, ligesom han giver et bud på de vigtigste nøgletal på området.

Camilla T. Dalsgaard stiller i sit oplæg skarpt på kommunernes brug af demografimodeller og nogle af de centrale overvejelser i den forbindelse.

Camilla T. Dalsgaard står bag en ny undersøgelse fra Vive, der kortlægger kommunernes brug af demografimodeller i budgetlægningen på ældreområdet. Og hun vil gå nærmere ind i spørgsmål som hvor udbredt er demografimodellerne? Hvad indeholder demografimodellerne? Og hvordan indgår demografimodellerne i budgetprocessen?

Der er efter begges oplæg afsat tid til besvarelse af spørgsmål fra deltagerne.

Praktisk information
Webinaret henvender sig til medlemmer af ældreråd, der interesserer sig for den kommunale budgetlægning på ældreområdet og gerne vil have mere detaljeret viden om området. Andre interesserede er også velkomne.

Pris for enkeltmedlemmer af ældre-/seniorråd: kr. 250

Pris for gruppetilmelding af ét ældre-/seniorråd: kr. 900

(NB! ved tilmelding skal alle deltageres kontaktoplysninger angives)

Pris for øvrige: kr. 350

Klik her for mere information og tilmelding

En webinarrække á tre
Dette webinar er det andet i en webinarrække af tre udbudt af Danske Ældreråd. Webinarerne udgør et alternativ til Danske Ældreråds normale aktiviteter i en corona-tid. Alle kan deltage i webinaret – det kræver blot en pc, tablet eller smartphone med forbindelse til internettet.

Ældrerådene vil få tilsendt mere information om det sidste webinar på den anden side af nytår.