Selvom finanslovsaftalen for næste år prioriterer at løfte velfærden på en lang række områder, har den kun i begrænset omfang øje for at løfte velfærden for de ældre.

Finanslovsaftalen indeholder dog to initiativer, der får betydning for ældreområdet.

125 millioner til omsorg og nærvær
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er med aftalen blevet enige om at tilføre 125 millioner kroner årligt fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Pengene skal bruges til at indgå partnerskab med en række forsøgskommuner, der skal arbejde med at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen inden for et eller flere af de syv temaer, der udgør kommunernes værdighedspolitikker: Livskvalitet; selvbestemmelse; kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen; mad og ernæring; pårørende; en værdig død og bekæmpelse af ensomhed.

Midlerne i 2020 og i 2021 afsættes som en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge til målrettede forsøg med henblik på at udvikle og afprøve nye innovative veje. Midlerne fra 2022 og frem udmøntes efter drøftelse mellem aftaleparterne.

1.000 flere sygeplejersker
Partierne bag finanslovsaftalen er også blevet enige om, at afsætte 300 millioner kroner i 2020 og 600 millioner kroner årligt fra 2021 til ansættelse af flere sygeplejersker. Aftaleparterne forventer, at det vil gøre det muligt, at man fra 2021 kan ansætte 1.000 flere sygeplejersker.

De ekstra penge til flere sygeplejersker vil også komme ældre patienter til gode.

Behov for et løft
Danske Ældreråd ærgrer sig over, at der ikke er blevet plads til flere initiativer på finansloven, der kan give ældreområdet et tiltrængt løft. Ældreområdet er udhulet af mange års besparelser, og af at pengene ikke er fulgt med, at der kommer flere ældre.

Kommunerne får 1,7 milliarder kroner ekstra til velfærd med den seneste aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020. Men det fører ikke nødvendigvis til et egentligt løft af ældreområdet.

Det vurderer ældrerådene efter at have gennemgået kommunernes budgetter for 2020. 23 ældreråd vurderer i en undersøgelse fra Danske Ældreråd (offentliggjort 17. november), at deres kommune vil sænke serviceniveauet, i 60 kommuner er forventningen, at serviceniveauet vil være uændret og i blot syv kommuner vurderer ældrerådet, at serviceniveauet på ældreområdet vil stige.

Læs aftalen om finansloven for 2020 her

Publiceret 3. december 2019