Der afholdes ældrerådsvalg i 90 kommuner i 2021. I 52 kommuner foregår valget som et almindeligt fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget den 16. november, viser ny opgørelse.

I 2021 er der ikke alene kommunalvalg og regionsvalg. En opgørelse fra Danske Ældreråd viser, at der i 2021 er ældrerådsvalg i hele 90 kommuner.

52 af de 90 kommuner afholder ældrerådsvalget som et fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalg. 10 kommuner skifter i 2021 valgform til fremmødevalg.

Hertil afholdes der fremmødevalg i fem kommuner, der havde fredsvalg ved sidste ældrerådsvalg.

Resten af kommunerne anvender typisk brevvalg, digitalt valg eller en kombination af forskellige valgformer. Alle er det valgformer, som al erfaring viser giver en markant lavere stemmeprocent end fremmødevalg.

– Det er selvfølgelig positivt, at flere kommuner skifter til fremmødevalg, men det er stadig ikke godt nok, at rigtig mange kommuner fortsat bruger nogle valgformer, som de ved, giver en lav stemmeprocent. Vi skal have alle kommuner med, og derfor presser Danske Ældreråd fortsat på for en lovændring, så ældrerådsvalg skal afholdes som fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsvalg, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

Store forskelle
Sidste gang, der var ældrerådsvalg i kommunerne, benyttede i gennemsnit 50,8 procent af de stemmeberettigede borgere denne mulighed. I de kommuner, som afholdt ældrerådsvalgene som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget, var stemmeprocenten oppe på 63,8 procent.

Demokratisk problem
Lavest blev stemmeprocenten i de kommuner, hvor man anvendte digitale valg. Her deltog 31,8 procent af de stemmeberettigede. I de kommuner, hvor man brugte brevvalg som valgform, blev stemmeprocenten 43,7.

– Selvom fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget giver en stemmeprocent, der er 20-30 procentpoint højere end brevvalg eller digitalt valg, holder man i mange kommuner desværre fast i brevvalg og digitalt valg, fordi man opfatter disse valgformer som mindre ressourcekrævende. Det er et demokratisk problem, lyder det fra Inger Møller Nielsen.

Flere skal stemme
Hun peger på, at det er i alles interesse, at ældrerådene har et solidt mandat og afspejler indbyggerne i kommunen bedst muligt.

– Jo flere der stemmer, jo større repræsentativitet. Uanset valgform bør alle ældre bruge deres stemme til ældrerådsvalget. Når man stemmer, er man med til at sikre, at kommunens ældre borgere gennem ældrerådet har noget at sige, hver gang kommunen tager beslutninger på ældreområdet. Det er en mulighed for at få indflydelse, som jeg kun kan opfordre til, at alle borgere, der er fyldt 60 år, udnytter, siger Inger Møller Nielsen.

Hovedkonklusioner

 • 52 kommuner afholder valget som et fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget.
 • 13 kommuner afholder valget som brevvalg.
 • 8 kommuner afholder valget som et kombineret brevvalg og fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget.
 • 7 kommuner afholder valget som digitalt valg.
 • 6 kommuner afholder valget som et kombineret digitalt/brevvalg.
 • 2 kommuner har endnu ikke besluttet valgform.
 • 2 kommuner afholder fredsvalg

8 kommuner afholder ikke ældrerådsvalg i 2021, da de allerede har afholdt valg inden for de sidste fire år, jf. at der er ikke er krav til at ældrerådsvalget skal afholdes et bestemt år, men alene krav om, at ældrerådet skal vælges mindst hvert fjerde år.

Disse valgformer anvender kommunerne i de enkelte regioner

Samtlige kommuner på nær en i Region Sjælland afholder i 2021 ældrerådsvalget som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget. I Region Midtjylland er det kun seks ud af 18 kommuner, der i 2021 afholder valget som fremmødevalg. Se her den store forskel på valgformer på tværs af landet.

Alle 11 kommuner i Region Nordjylland afholder ældrerådsvalg i 2021

 • 7 kommuner afholder fremmødevalg.
 • 2 kommuner afholder valget som et kombineret digitalt/brevvalg.
 • 1 kommune afholder brevvalg.
 • 1 kommune afholder valget som et kombineret brevvalg og fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget.

18 ud af 19 kommuner i Region Midtjylland afholder ældrerådsvalg i 2021

 • 6 kommuner afholder fremmødevalg.
 • 6 kommuner afholder brevvalg.
 • 1 kommuner afholder digitalt valg.
 • 2 kommuner afholder valget som et kombineret brevvalg og fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget.
 • 1 kommune afholder valget som et kombineret brevvalg og digitalt valg.
 • 1 kommune afholder fredsvalg.
 • 1 kommune har endnu ikke besluttet valgform

21 ud af 22 kommuner i Region Syddanmark afholder ældrerådsvalg i 2021

 • 12 kommuner afholder fremmødevalg.
 • 3 kommuner afholder digitalt valg.
 • 1 kommune afholder valget som et kombineret digitalt/brevvalg.
 • 2 kommuner afholder brevvalg.
 • 2 kommuner afholder valget som et kombineret brevvalg og fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget.
 • 1 kommune har endnu ikke besluttet valgform.

  Alle 17 kommuner i Region Sjælland afholder ældrerådsvalg i 2021

 • 16 kommuner afholder fremmødevalg.
 • 1 kommune afholder valget som et kombineret brevvalg og fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget.

23 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden afholder ældrerådsvalg i 2021

 • 11 kommuner afholder fremmødevalg.
 • 4 kommuner afholder brevvalg.
 • 4 kommuner afholder digitalt valg.
 • 1 kommune afholder valget som et kombineret digitalt/brevvalg.
 • 2 kommuner afholder valget som et kombineret brevvalg og fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget.
 • 1 kommune afholder fredsvalg.

Download her en oversigt over ældrerådsvalgene og valgform i de enkelte kommuner.

Opgørelsen er foretaget sommeren 2021 og bygger på tilbagemeldinger fra ældreråd og offentlig tilgængelig information. Da valgform endnu ikke er besluttet i alle kommuner og der kan være kommuner, hvor valget ender i et fredsvalg, kan enkelte af resultaterne blive justeret hen over efteråret.