Hvordan sikrer vi, at de ekstra ældrepenge, som kommunerne får, også bruges på ældreområdet? Og hvordan skal sundhedsområdet overhovedet hænge sammen med ældreområdet? De spørgsmål fyldte, da næsten 400 repræsentanter fra landets ældreråd og seniorråd deltog på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 6. maj 2024 på Hotel Nyborg Strand.

Danske Ældreråds formand Inger Møller Nielsen startede dagen med i sin mundtlige beretning at stille skarpt på ældrereformen.

Hun fortalte, at Danske Ældreråd grundlæggende tager godt imod reformen. Blandt andet er det positivt, at man nu går i gang med at skabe en helhedspleje, hvor den ældre skal kunne bestemme mere selv, og at det skal være en fast gruppe af medarbejdere, der kommer i borgerens hjem.

Det er også positivt, at visitationen skal foregå i rummelige forløb, som stadig kan klages over. Og det er positivt, at der kommer et mere lærende og bedre koordineret tilsyn.

Inger Møller Nielsen understregede dog samtidig vigtigheden af, at kommunerne holdes fast på, at de penge, de får til den demografiske udvikling og til implementering af reformen, reelt går til ældreområdet og ikke til andre områder.

Flere ubesvarede spørgsmål
Desuden fandt hun det problematisk, at det forsat er et stort ubesvaret spørgsmål, hvordan sygeplejen kommer til at hænge sammen med ældreplejen.

Et andet problem er, at selvom der står i aftalen, at kommunerne skal være forpligtede til at arbejde forebyggende, står der intet om, hvordan man vil sikre, at det kommer til at ske.

Inger Møller Nielsen kunne også fortælle, at Danske Ældreråd er meget opmærksom på, at der er udfordringer på demensområdet. Ikke mindst er det et kæmpe problem, at der i nogle regioner er alt for lang ventetid på at blive udredt for en demenssygdom.

Også velfærdsteknologi er et fokusområde for Danske Ældreråd. Ved flere lejligheder i året har Danske Ældreråd været ude at tale for større udbredelse af velfærdsteknologi. Men Danske Ældreråd har samtidig talt for, at udbredelsen først og fremmest skal ske med henblik på at skabe større livskvalitet for den enkelte ældre.

Det blev samtidig understreget, at Danske Ældreråd i den kommende tid vil have skarpt fokus på de kommende ældre- og seniorrådsvalg.

Store opgaver venter
Efter den mundtlige beretning var der ældrepolitisk debat. Inger Møller Nielsen indledte med at fortælle, at  landets ældre- og seniorråd står overfor store opgaver. For det første at arbejde for, at sygeplejen bliver tænkt ind i de faste teams fra starten.

Politikerne bag aftalen om ældrereformen fandt nemlig ikke en løsning på integration af sundhedsområdet, og derfor bliver det nu op til kommuneren selv at tænke sygeplejen ind i de faste teams fra start. Det skal ældre- og seniorråd holde dem fast på, så intentionerne om reel helhedspleje kan blive til virkelighed.

For det andet bliver det en vigtig opgave at holde kommunerne fast på, at ældrepegene bruges på ældreområdet.

Som afsæt for denne drøftelse havde Danske Ældreråd haft et debatindlæg i Jyllands-Posten med et klart budskab om, at ”Hvis ældrereformen skal lykkes, skal penge til ældre reelt bruges på ældre”

Der var bred opbakning i salen til budskabet om, at vi skal insistere på, at penge, tiltænkt ældre, reelt bruges på ældre.

Der var også enighed om, at der er behov for større sammenhæng mellem ældre og sundhedsområdet, da det for den enkelte ældre er helt afgørende, at tingene hænger sammen. Ældrereformen skal tænkes sammen med Sundhedsstrukturkommissionens afrapportering, og det er vigtigt, at ældrerådene lokalt søger indflydelse på arbejdet i sundhedsklyngerne, lød det blandt andet under drøftelsen.

Drøftelsen gjorde det også tydelig, at brugen af teknologi fylder meget lokalt. Der er mange gode perspektiver i en øget anvendelse af teknologi, men vi skal have fokus på, hvordan teknologien indføres, så de ældre kan følge med, var budskakbet fra en taler.

Læs meget mere i referatet af repræsentantskabsmødet her

Ny næstformand
På dagen skulle der også vælges ny næstformand. Her var der to kandidater: Kirsten Nissen fra Ældrerådet i Københavns Kommune og Kirsten Engell fra Ældrerådet i Aarhus Kommune. Valget blev vundet af Kirsten Nissen. Hun overtager posten efter Flemming Tejmers, som efter tre år som næstformand, valgte ikke at genopstille.

Som nyvalgt næstformand vil Kirsten Nissen blandt andet have fokus på, at ældrereformen kommer ud at leve i kommunerne.

Læs også ”Danske Ældreråd vælger ny næstformand”