Et nyt folketingsår er skudt i gang. Og forude venter et år, hvor man fra politisk hold har forpligtiget sig til, at ældreområdet igen kommer højt på den politiske agenda.

Sådan kan man kun tolke statsminister Mette Frederiksens (S) åbningstale og den store opmærksomhed efterårets ældretopmøde har fået.

I åbningstalen annoncerede Mette Frederiksen, at regeringen vil give syv kommuner fuldstændig frihed på tre velfærdsområder. Tre af de syv kommuner får frihed til at eksperimentere på ældreområdet, så kvaliteten kan hæves. Det er Viborg, Middelfart og Langeland Kommune.

De nærmere rammer for forsøget, er endnu ikke på plads, men ifølge mediet Altinget er det hensigten, at flere af de forslag, der blev fremhævet på efterårets ældretopmødet, skal rulles ud i de tre kommuner. Det drejer sig for eksempel om en omlægning af tilsynsindsatsen, faste teams i ældreplejen og en større grad af selvledelse.

Danske Ældreråd og ældrerådene i de tre forsøgskommuner hilser forsøget velkomment og vil følge det tæt. Blandt andet bliver det interessant at se, hvilke specifikke dokumentationskrav og regler de tre kommuner vil fjerne, og hvordan man fortsat vil sikre, at borgerne får den pleje og behandling, de har brug for. I dette nyhedsbrev kan du læse, hvad ældrerådene i de tre forsøgskommuner tænker om forsøget.

Også efterårets ældretopmøde sendte klare politiske signaler om, at tiden er inde til forandringer på ældreområdet.

Danske Ældreråd hæfter sig ved, at flere af de perspektiver og forslag, som blev fremhævet, flugter med de forslag, som Danske Ældreråd tog med sig på mødet. Blandt andet, at der er behov for en gentænkning af tilsynsmodellen, hvor borgerperspektivet tænkes mere ind. Og at den faglige ledelse skal tættere på medarbejdere, borgere og opgaver.

Status på ældretopmødet er i skrivende stund, at der er etableret en idébank på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside, hvor borgere, ældreråd og andre kan indsende idéer frem til den 9. december.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har desuden bekræftet, at der vil blive afholdt et nyt ældretopmøde i 2021, som skal samle op på initiativer og løsningsforslag.

Selvom der således ikke er taget konkrete politiske beslutninger i forlængelse af topmødet, er Danske Ældreråd optimistisk. Ældretopmødet, frikommuneforsøget og en kommende velfærdslov, som skal sikre, at pengene følger med den demografiske udvikling, viser at der lige nu er vilje og vej til forandringer på ældreområdet.

Vi ser derfor frem til, at den gode vilje og de mange gode idéer bliver omsat i konkrete initiativer. Det er nu, der skal handles.

Mogens Rasmussen
Formand