For nylig meddelte regeringen, at den vil hæve kommunernes serviceramme med 650 millioner kroner i 2024, og der er hårdt brug for pengene. Flere kommuner lægger op til store besparelser på ældreområdet i forbindelse med forhandlinger om næste års budget. 

Danske Ældreråd har kigget på flere af de kommunale sparekataloger, og flere steder lægges der op til så store forringelser på ældreområdet, at kernevelfærden er truet.

–  Det er ikke udsædvanligt, at sparekataloger indeholder forslag til store besparelser, men når man kigger på nogle af dette års forslag, må man knibe sig i armen, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

Slut med aktiviteter på plejehjem
Nogle af de spareforslag, der vækker opsigt, finder man i Guldborgsund Kommune. Her har direktionen præsenteret et katalog, som blandt andet indeholder forslag om, at alle aktiviteter på plejehjem indstilles, og at en række tilbud til mennesker med demens nedlægges.

Bent Jørgensen, der er næstformand i Ældrerådet i Guldborgssund Kommune, ser med stor bekymring på forslagene:

– Der er tale om forslag, der vil forringe servicen markant for den enkelte ældre. Vi vil selvfølgelig rådgive kommunen om, hvad vi ser af konsekvenser, og om der er alternativer, men generelt finder vi forslagene uacceptable, fortæller han.

Tre bade om måneden
Bevæger man sig længere nordpå til Fredensborg Kommune, er der også her risiko for, at plejehjemsbeboerne kan få en hverdag helt uden aktiviteter. Det foreslås, at alle tværgående aktivitetsmedarbejdere opsiges, og at aktiviteter på plejehjemmene fjernes eller mindskes.

Herudover foreslås det, at rengøring i eget hjem reduceres fra hver anden uge til hver fjerde uge – og at visiterede borgere fremover kun vil kunne få hjælp til at komme i bad tre gange om måneden. I dag kan de få hjælp til et bad hver uge.

Formand for Seniorrådet, Charlotte Poulsen, finder forslagene uspiselige.

– Der er tale som forslag, der ikke bare skærer ind til benet, men helt ind i marven, siger hun.

Ingen aktiviteter for mennesker med demens
Endnu voldsommere besparelser kan være på vej i Slagelse Kommune.

– Det virker som om, at direktionen har listet alt op, at der ikke længere er noget, man ikke kan spare på. Ældreområdet i Slagelse har allerede været gennem flere store sparerunder, og jeg har virkelig svært ved at se, hvordan vi kan blive ved, siger formand for Ældrerådet, Tonny Korndrup.

På den lange liste af spareforslag i Slagelse finder man blandt andet forslag om at lukke kommunes sidste to demensdaghjem – et tilbud til mennesker med demens og deres pårørende, som bor i eget hjem, men som ikke kan deltage i almindelige fritidsaktiviteter.

Der er også forslag om at lukke kommunens tilbageværende aktivitetscentre, som ellers giver rigtig mange af Slagelse Kommunes ældre borgere muligheden for at være sociale og fysisk aktive.

Og der er forslag om at reducere kraftigt i omfanget af den personlige pleje, som hjemmeplejen yder til borgerne. Dette vil blandt andet betyde, at man slet ikke eller kun i meget begrænset omfang kan få hjælp til negleklipning, børstning af hår, samt hudpleje eventuelt i forbindelse med bad.

Rengøring hver tredje eller fjerde uge
Blandt de mange andre spareforslag i kommunerne, finder man også en gammel traver i form af mindre rengøring.

Det er blandt andet tilfældet i Aalborg og Næstved kommuner, hvor der er forslag på bordet om at gå fra rengøring hver anden uge til hver tredje uge. Forslag, som ældrerådene kæmper imod.

Næstformand for Ældrerådet i Næstved, Leila Frandsen, fortæller til TV2 Øst, at kommunen i forvejen er gået for langt i sine besparelser på ældreområdet, og at denne besparelse er uværdig.

– Jeg tror, de fleste har svært ved at forstille sig at leve i et hjem, hvor der kun bliver gjort rent hver tredje uge? Det er jo så forfærdeligt. Det kan være ældre mennesker, der har svært ved at se og taber noget, som så kan ligge der i tre uger.  Og så kommer der jo så heller ikke nogen og snakker med dem og kan vurdere, om der sker en forringelse af de ældres tilstand, siger Leila Frandsen.

Forslaget vækker bestemt heller ikke begejstring hos Anette Valentin, der er formand for Seniorrådet i Aalborg Kommune.

– Det er simpelthen for ulækkert et forslag, som Kommunen ikke kan være det bekendt. Jeg ved godt, man kun gør rent hver tredje uge i en række andre kommuner, men det behøver jo ikke være et forbillede for os i Aalborg, siger hun til Nordjyske.

Robot-tvang spreder sig
Mens man i nogle kommuner overvejer at skære i hjemmehjælp til rengøring, er man i andre kommuner godt på vej til at lade hjælpen erstatte af robotstøvsugere.

Det er en udvikling, der er foregået gennem flere år, men i år ser ud til at være accelereret. Tidligere i år har blandt andet Aalborg, Brønderslev, Læsø og Hjørring kommuner lagt sig fast på denne model. Og i forbindelse med budget 2024 finder man forslag om robotstøvsuger i flere kommuner.

Det er blandt andet tilfældet i Norddjurs Kommune, hvor partierne allerede er blevet enige om at indføre robotstøvsugere på trods af, at Ældrerådet har kæmpet ihærdigt mod forslaget. Blandt andet har Ældrerådet anbefalet, at kommunen i stedet høster effektiviseringsgevinsten ved skærmbesøg i hjemmeplejen efter samme model, som Viborg Kommune har haft succes med –  både i form af besparelser og i form af serviceforbedringer hos borgeren.

I Faaborg-Midtfyn Kommune planlægger man at gå endnu længere i anvendelsen af robotter til rengøring. Ikke alene skal borgerne anskaffe sig en robotstøvsuger. De skal også anskaffe sig en robotgulvvasker. Forventningen er, at de to teknologier skal stå for al støvsugning og gulvvask hos 70 procent af de borgere, der er visiteret til rengøring i dag.

Også i Slagelse Kommune finder man et forslag om, at gulvrengøring skal varetages af robotstøvsuger og/eller robotgulvvasker i alle hjem, hvor det skønnes muligt. Et forslag, der dog ikke vil blive til noget, hvis et forslag om manuel rengøring hver fjerde uge vedtages.

– Jeg tror næsten, jeg ville fortrække rengøring hver fjerde uge fremfor at overlade det til en robot, men det er lidt som at skulle vælge mellem pest eller kolera, fortæller Tonny Korndrup.

Danske Ældreråd håber, at de mange spareforslag ikke bliver til virkelighed.

– Vi er dybt bekymrede for de spareforslag, der er på bordet i kommunerne. Hvis de bliver til virkelighed kan det få alvorlige konsekvenser for både den fysiske og mentale sundhed samt ikke mindst livskvalitet for den enkelte ældre. Det kan i sidste ende føre til øgede omkostninger for samfundet, slutter Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

Danske Ældreråd er dybt bekymret

Danske Ældreråd er dybt bekymret for de spareforslag på ældreområdet, som flere kommuner har på bordet.

For selvom regeringen har hævet kommunernes serviceloft med 650 millioner kroner, vil det næppe forhindre, at der mange steder vil blive skåret dybt.

Spareforslagene vil ikke alene kunne forringe vilkårene markant for den enkelte ældre, men er også meget kortsigtede og virker kontraproduktive i forhold til at kunne høste større gevinster på den længere bane. Hvis man eksempelvis lukker ned for aktiviteter på plejehjem eller dagcentre, så går det ud over beboernes fysiske og psykiske helbred, hvilket kun vil øge plejebehovet endnu mere.

Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter er nøglen til at forsinke aldersrelaterede sygdomme, reducere sundhedsomkostninger og skabe et sundere ældreliv.

Det mener Danske Ældreråd om robotstøvsuger-tvang
Køb en robotstøvsuger, hvis du fortsat vil have hjælp til rengøring. Sådan lyder budskabet i stadig flere kommuner til borgere, der modtager hjemmehjælp.

Danske Ældreråd finder udviklingen meget uhensigtsmæssig. En robotstøvsuger er for mange ældre en stor ekstraudgift, den kræver stadig vedligeholdelse og kan være svær at betjene. Og ikke mindst, så undergraver robots-tvang borgernes tillid til de teknologier, der skal være med til at redde velfærden.

Læs om Danske Ældreråds holdning til robotstøvsugere i dette indlæg i Jyllands-Posten

Læs også:

Vi ser ind i spareforslag, der ikke levner mulighed for værdighed