Slut med aktiviteter på plejehjem, lukning af demensdaghjem, tre bade om måneden, robotstøvsugere og robotgulvvaskere. Det er blot nogle af de spareforslag, som er på bordet i landets kommuner, og som du kan læse om i dette nyhedsbrev.

I Danske Ældreråd er vi bekymrende. Vi ser ind i spareforslag, der ikke levner mulighed for værdighed på ældreområdet – og som vil få alvorlige konsekvenser for mange ældres fysiske og mentale sundhed og livskvalitet, hvis de bliver til virkelighed.

Kan få store konsekvenser for den enkelte ældre
Flere af spareforslagene virker ovenikøbet kortsigtede og kontraproduktive i forhold til at kunne høste større gevinster på den længere bane. Hvis man eksempelvis – som der er forslag om i nogle kommuner – lukker ned for aktiviteter på plejehjem eller lukker aktivitetscentre, så går det ud over det fysiske og psykiske helbred, hvilket kun vil øge plejebehovet endnu mere.

På den måde vil mange af spareforslagene i sidste ende kunne føre til øgede omkostninger for samfundet.

Pressede kommuner
Kommunerne er selvfølgelig godt klar over, at mange af deres spareforslag er kontroversielle.

Når de alligevel lægger dem på bordet, vidner det om, at de er ekstremt pressede. Det så vi allerede tegn på tidligere på året, da flere kommunerne åbnede deres budgetter for 2023 og vedtog nye besparelser.

Årsagen er ikke mindst, at kommunerne fortsat kæmper med følgerne af sidste års prisstigninger. FOA har vurderet, at kommuner og regioner samlet set mangler 3 milliarder for at kunne følge med.

Derfor er det et skridt i den rigtige retning, når regeringen i forbindelse med fremlæggelsen af finanslovsforslaget for 2024 lægger op til at hæve kommunernes serviceloft med 650 millioner kroner i 2024.

Håndsrækningen vil kunne mildne nogle af besparelserne, men den vil ikke forhindre, at man mange steder stadig skal skære dybt. Ifølge KL’s formand Martin Damm (V) rækker det kun til at fjerne de værste tidsler i budgetterne.

Ældre fylder næsten intet i finanslovsforslaget
Foruden håndsrækningen er der ikke noget i det finanslovsforslag, som blev fremlagt den 31. august, der kommer til at kunne ændre på de besparelser, som man lægger op til i kommunerne.

Det er selvfølgelig positivt, at man afsætter 100 millioner kroner årligt til at styrke indsatsen for udsatte ældre i perioden 2024 – 2027. Men herudover er der ikke afsat penge specifikt til ældreområdet.

Svære diskussioner
Mange kommuner, borgere og ældreråd kigger i de næste år derfor ind i nogle svære prioriteringsdiskussioner.

Vi kan ikke blive ved med at gøre det samme.  Vi bliver nødt til at få mange flere nye løsninger i spil. Derfor afholder Danske Ældreråd den 23. november 2023 en stor ældrepolitisk konference, der sætter fokus på nogle de løsninger, der er afprøvet og virker, og hvor vi stiller skarpt på de svære prioriteringsdiskussioner.

Inger Møller Nielsen
formand

Læs også:

Et bad tre gange om måneden: Mange kommuner planlægger at skære dybt på ældreområdet