Danske Ældreråd hilser det velkomment, at en bred politisk aftale sikrer, at det risikobaserede Ældretilsyn styrkes, skriver formand Mogens Rasmussen.

Der er tale om midler fra reserven fra den nedlagte satspulje, hvor 61,7 millioner kroner nu fordeles til at videreføre og styrke Ældretilsynet. Det nationale Ældretilsyn under Styrelsen for Patientsikkerhed blev oprindeligt etableret som en forsøgsordning 2018-2021. Med aftalen fortsætter ordningen i perioden 2022-2024, ligesom der bliver afsat yderligere 3,1 million kroner årligt i 2023 og 2024, så der kan føres tilsyn på flere plejehjem.

Hertil oprettes et udgående rejsehold, som skal gennemføre et obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb for de plejehjem, der får et påbud.

Danske Ældreråd finder det positivt, at man viderefører Ældretilsynet og giver det flere muskler. Det er vigtigt med et nationalt tilsyn, og det er helt rigtigt at sætte fokus på, hvordan der bedst følges op på tilsynene. På den måde kan vi ikke alene få den nødvendige kontrol med ældreplejen, men også sikre læring og løfte kvaliteten.

Danske Ældreråd er generelt optaget af, at borgerperspektivet tænkes mere ind i tilsynene på ældreområdet. Så der eksempelvis ses på, om borgeren oplever selvbestemmelse, og om det understøttes af den tone, adfærd og kultur, der er på stedet. Det gælder ikke alene i det nationale Ældretilsyn, men i mindst lige så høj grad i de kommunale tilsyn. Desuden bør tilsynene gå på tværs af servicelov og sundhedslov.

I Danske Ældreråd er vi derfor tilfredse med, at partierne bag aftalen er enige om, at der er brug for en bredere drøftelse af det samlede tilsyn med ældreplejen, og at sundheds- og ældreministeren nu vil invitere partierne til drøftelser herom.

Aftalen kan læses her

Penge til information om bekymringshenvendelser
En anden god ting, der kom ud af aftalen, er, at partierne afsætter 1,3 millioner kroner til en registreringsindsats og en informationsindsats. Dels skal pårørende og medarbejder blive bedre informeret om muligheden for at indgive en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dels skal Styrelsen for Patientsikkerhed håndtere indgående bekymringshenvendelser på en måde, der understøtter, at Ældretilsynet kan fange mønstre i bekymringshenvendelser fra pårørende og medarbejdere.

Baggrunden for registrerindsatsen er sandsynligvis, at det tidligere på måneden kom frem, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har et samlet overblik over de bekymringshenvendelser, som de modtager. Et forhold, som Danske Ældreråd var ude at kritisere. For ikke alene går styrelsen hermed glip af vigtigt viden om, hvor dybt problemerne i ældreplejen stikker rundt omkring i landet, man kan også frygte, at de tilsyn, som styrelsen foretager på baggrund af henvendelserne foregår de forkerte steder.

Læs mere i indlægget Danske Ældreråd: Bekymrende mangel på overblik, Jyllands-Posten  (kræver abonnement)

Finansloven forhandles
I disse uger er forhandlingerne om næste års finanslov inde i den afgørende fase. Selvom regeringen i sit finanslovsudspil kun har afsat 200 millioner ekstra til ældreområdet, forventer Danske Ældreråd, at der under forhandlingerne bliver givet mere. Alt andet vil være mærkeligt set i lyset af de mange løfter om forandringer, der er givet. Du kan i dette nyhedsbrev læse mere om, hvad partierne har af ønsker til ældreområdet i de igangværende finanslovsforhandlinger.

Mogens Rasmussen
formand